Antallet af nye hiv-diagnoser falder

Faldet ses især blandt mænd, der har sex med mænd, som er smittet i Danmark.

Hiv og AIDS 01

Det går den rigtige vej med antallet af nye hiv-diagnoser. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

I 2018 blev der anmeldt 159 personer med ny-diagnosticeret hiv, samt 59 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet. Det er en nedgang på 12-13% i forhold til 2016 og 2017, hvor tallene var henholdsvis 182 og 183 nye hiv-diagnoser. Og det er et endnu større fald i forhold til 2014 og 2015, hvor tallet begge år lå på over 200 nye hiv-diagnoser, se figur 1.

”Derfor er der grund til at tro, at hiv-kurven endelig er på vej nedad. Faldet ses især blandt mænd, der har sex med mænd, som er den største gruppe blandt nye hiv-diagnosticerede”
sektionsleder Susan Cowan, SSI

Figur 1. Antallet af nye hiv-diagnoser: alle anmeldte samt HTX og MSM, 2014 – 2018

Flest smittet i Danmark

Blandt de ny-diagnosticerede var 110 enten danskere, som var blevet smittet i Danmark eller i udlandet, eller indvandrere, som var blevet smittet efter, at de kom til Danmark. De øvrige 49 var indvandrere, der var blevet smittet før ankomsten til Danmark. Disse 49 kunne derfor ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.

Og flest smittede MSM

Blandt de ny-diagnosticerede var 84 mænd, der har sex med mænd (MSM), 67 heteroseksuelt smittede (HTX), ét barn smittet ved fødslen i Afrika og fire stofmisbrugere. For tre var måden, de har fået hiv på, ukendt.

76 % af MSM og 25 % af HTX var smittet i Danmark.

Blandt ny-diagnosticerede MSM var 33 % indvandrede. Andelen var 57 % for HTX.

Blandt MSM var 40% sent testet. Det samme gjaldt for 66 % af HTX.

Subtype B var i 2018 stadig den mest forekommende type blandt alle personer, der blev diagnosticeret med hiv-1 i Danmark, mens den cirkulerende rekombinante form CRF01 var hyppigst blandt personer, der var blevet smittet i udlandet. Derudover blev CRF12 i 2018 for første gang observeret i Danmark blandt to patienter. De var begge smittet her i landet.

Flere måder at beskytte sig på

Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer blandt andet følgende måder:

  • Kondombrug.  
  • TasP (Treatment as Prevention) altså, at man kun har ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling. 
  • PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) hiv-medicin, der tages før eksposition. 
  • PEP (Post Exposure Prophylaxis) hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition.

Der blev i 2018 observeret et lavt niveau af resistens imod begge komponenter i PrEP hos én ny-diagnosticeret patient.

Læs mere i EPI-NYT 44/2019 og årsopgørelsen over hiv 2018.

Se overvågningsdata for hiv-infektioner i Danmark.

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil