Information om nyt vaccinationsprogram mod pneumokoksygdom

Regeringens nye vaccinationspakke indeholder blandt andet et tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til alle, der er fyldt 65 år, og til risikogrupper som for eksempel kronisk syge under 65 år

Billede af injektionssprøjte til vaccination 01

Sundheds- og Ældreministeriet har i går via en pressemeddelelse informeret om , at Folketingets partier og regeringen iværksætter en ny vaccinationspakke. Den skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme, og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Vaccinationspakken indeholder blandt andet et tilbud om vaccination til ældre over 65 år samt til personer med sygdomme som udgør en øget risiko ved pneumokoksygdom.

Implementeres over det kommende år.

Da vaccinationspakkens tilbud om vaccination mod pneumokoksygdom medfører, at der skal indkøbes et meget stort antal vacciner på kort tid, vil vaccinationsprogrammet blive implementeret over det kommende år, med start i april 2020.

I første fase forventes det, at tilbuddet vil omfatte beboere på plejehjem, ældre, der er fyldt 65 år med kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom, fx ved manglende milt.

Til efteråret forventes det, at alle der er fyldt 65 år, samt personer under 65 år med sygdomme som udgør en øget risiko ved pneumokoksygdom, også bliver tilbudt pneumokokvaccination. Det forventes, at vaccinationsindsatsen bliver tilrettelagt samtidig med vaccination mod sæsoninfluenza.

Sundheds- og Ældreministeriet har i går sendt en bekendtgørelse i høring med høringsfrist den 6. april, hvorefter tilbuddet kan træde i kraft umiddelbart. Den pneumokokvaccine der skal anvendes (Pneumovax®, i første fase i argentinske pakker af 10x1 dosis hætteglas), vil dog først kunne leveres til landets læger i løbet af de første 2 uger efter påske. Det vil sige i løbet af uge 16 og i starten af uge 17.

De praktiserende læger kan derfor først få leveret vacciner fra SSI på deres normale ugentlige leveringsdag, og de patienter, som lægen vurderer er omfattet af den første målgruppe, vil først herefter kunne sættes til med henblik på vaccination.

Pneumokokvacciner bestilles og vaccination honoreres efter samme model, som gælder for vaccination mod sæsoninfluenza.

Det er naturligvis meget vigtigt, at vaccination af borgerne/patienterne tilrettelægges, således at de ikke bliver udsat for mulig smitte med COVID-19.

Der vil komme uddybende faglig vejledning til alle læger og andre, som kan vaccinere, i et kommende EPI-NYT.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil