Tuberkulosetilfælde i skole - ingen grund til panik

I dag er tuberkulose i Danmark en sygdom, hvor man normalt bliver rask igen. Er man kun smittet, kan man få forebyggende behandling, så man ikke bliver syg, siger Statens Serum Institut.

Haslev 01

I dag kan man læse i medierne, hvordan elev på en skole i Haslev i Region Sjælland er blevet smittet og syg med sygdommen tuberkulose, og hvordan eleven har smittet en række andre elever.

Umiddelbart lyder det dramatisk. Men der er absolut ingen grund til panik, mener Troels Lillebæk, chef for Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

"Det er rigtigt, at tuberkulose var meget farligt i gamle dage, hvor man ikke havde behandling. Der døde halvdelen af tuberkulose, mens halvdelen af de overlevende fik varige mén af sygdommen."

"Efter man har fået effektive antibiotika, er det imidlertid en sygdom, hvor man normalt bliver sund og rask igen, hvis man får hurtig behandling", siger han.

Kun de syge smitter

Troels Lillebæk mener også, det er vigtigt at skelne mellem syge og smittede, når det gælder tuberkulose:

"Det er kun syge personer, der har symptomer. Og det er kun syge personer med tuberkulose i lungerne, der eventuelt kan smitte andre. Personer, som kun er smittede, smitter ikke andre", fastslår han.

Ifølge Troels Lillebæk gælder det for eksempel personer, som er testet positive for tuberkulose i en blodtest, men som ikke har nogen symptomer. Dem, der ”kun” er smittede, får tilbudt forebyggende behandling, så de ikke udvikler tuberkulose og bliver syge af tuberkulose-bakterien. Den forebyggende behandling er vigtigt, for uden den udvikler cirka 1 ud af 10 smittede senere tuberkulose.

Tuberkulose i skoler og andre institutioner

Selv om det ikke er hverdagskost, sker det af og til, at der opstår tuberkulose på skoler, gymnasier, børnehaver og andre institutioner, som det er sket i Haslev.

"Her er princippet, at man behandler det/de aktuelle tuberkulosetilfælde med antibiotika i cirka seks måneder. Allerede efter højst 14 dages behandling smitter personer med lunge-tuberkulose ikke længere og kan igen gå i skole. I praksis går der som regel kun få dage, før man ikke smitter mere."

"Det meste af den smitte, der sker, foregår derfor i perioden indtil sygdommen opdages. Det kan dog være svært at opdage tuberkulose, da der i dag er tale om en sjælden sygdom i Danmark", siger Troels Lillebæk.

Symptomer på tuberkulose (sygdommen)

Men hvilke symptomer skal man være opmærksom på, hvis der er nogen i ens omgangskreds, der får konstateret tuberkulose. Om det siger Troels Lillebæk:

"Tuberkulose forekommer som oftest i lungerne, men kan ramme en lang række organer. Symptomerne afhænger af, hvilket organ der er blevet inficeret. Generelt har tuberkulose-patienter længerevarende (mere end tre uger) feber, nattesved, vægttab og træthed. Ved lunge-tuberkulose som den i Haslev, ses normalt hoste og opspyt, eventuelt blodigt. Der kan også opstå tuberkuløs hjernehindebetændelse, der er en alvorlig tilstand."

Troels Lillebæk mener derfor, at man skal tænke på tuberkulose, hvis man har hostet mere en tre uger, så der sendes materiale, for eksempel opspyt, til undersøgelse i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI, som står for disse undersøgelser i Danmark. Læs om tuberkulose

Miljøundersøgelser

Ifølge SSI’s oplysninger er man ved at undersøge andre muligt smittede i tuberkulose-sagen fra Haslev.

"Når man har et tilfælde at smitsom tuberkulose, for eksempel på en skole, så er princippet, at man først undersøger de nærmeste kontakter til tuberkulosetilfældet – for eksempel skoleklassen."

"Hvis man finder flere smittede en forventet blandt disse nærmeste kontakter, så er princippet, at man udvider undersøgelsen til for eksempel andre klasser eller relevante grupper, som tuberkulosetilfældet har haft tæt kontakt til".

"Dette gør man gradvist, indtil man ikke finder flere smittede end forventet i baggrundsbefolkningen", siger Troels Lillebæk.

Han mener derfor, det er sandsynligt, at man vil finde flere smittede i starten af undersøgelserne, indtil man har indkredset smitten.

Tuberkulose på Statens Serum Institut

Det er Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut som står for den laboratoriebaserede overvågning af tuberkulose og mykobakterier i Danmark.

Hver år analyserer afdelingen cirka 35.000 prøver og kortlægger smittespredning nationalt og internationalt, herunder nye sygdomsudbredelsesmønstre såsom spredning af multi-resistente tuberkulosestammer.

Du kan læse nærmere om afdelings rolle og afdelingens forskning

Se overvågningsdata for tuberkulose i Danmark.

Fakta om tuberkulose

  • På verdensplan er Tuberkulose (TB) stadig en vigtig sygdom.
  • Ifølge de seneste tal fra WHO er der cirka 10 millioner nye TB tilfælde og cirka 2 millioner TB-dødsfald i verden årligt - heraf cirka 400.000 dødsfald blandt HIV positive patienter og 500.000 multi-resistente tilfælde.
  • Cirka 85% af alle TB-tilfælde og dødsfald sker i Afrika, Asien Stillehavsregionen.
  • I Danmark er tuberkulose en sjælden sygdom. I 2017 fik cirka 300 personer i Danmark konstateret TB. Heraf var mere end halvdelen indvandrere.
  • Der er kun registreret beskeden smitte mellem indvandrere og etniske danskere.
  • Til gengæld ses der en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede danske og grønlandske personer, så som hjemløse, misbrugere/alkoholikere og psykisk syge.
Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil