Pneumokokvacciner virker

Nyt studie fra Statens Serum Institut viser, at pneumokokvaccinen PPV23 beskytter 58% mod smitte med pneumokokbakterien, der kan forårsage meningitis eller blodforgiftning.

Siden sommeren 2020 er alle personer på 65 år eller derover blevet tilbudt gratis vaccination mod invasiv pneumokoksygdom. Siden da har over 70% af denne målgruppe sagt ja til vaccination, og er dermed blevet bedre beskyttet mod sygdomme såsom meningitis og blodforgiftning grundet bakterien Streptococcus. pneumoniae. Vaccinen, der bruges i vaccinationsprogrammet, beskytter mod 23 typer af pneumokokbakterier (23-valent) og kaldes PPV23.

Et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI) estimerer, at PPV23 beskytter de vaccinerede mod 42% af tilfælde med invasiv pneumokoksygdom uanset typen af pneumokokbakterie, og at tallet stiger til 58%, når der undersøges for de 23 bakterietyper vaccinen er rettet imod.

Vaccineeffekt på 58%

Studiet inkluderer næsten 950.000 personer på eller over 65 år, der blev tilbudt PPV23-vaccination fra programmets indførelse d. 15. juni 2020 til og med d. 18. september 2021. Over halvdelen af gruppen blev pneumokokvaccineret i perioden (59%), og antallet af tilfælde med invasiv pneumokoksygdom sammenlignedes derefter mellem de vaccinerede og uvaccinerede, for at finde vaccineeffektiviteten af PPV23. SSI fandt en vaccineeffektivitet på 58% for de pneumokoktyper der er i vaccinen.

”Invasiv pneumokoksygdom er meget alvorligt, og vi har i tidligere år set en dødelighed hos de ældre på ca. 16%. Derfor er det glædeligt, at vi nu ser, at PPV23-vaccinationsprogrammet har beskyttet de ældre.”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

43 tilfælde blandt de uvaccinerede

Generelt har forekomsten af invasiv pneumokoksygdom været faldende siden 2018, og under covid-19 pandemien har der været færre tilfælde end normalt af mange smitsomme sygdomme – herunder pneumokokker. Der er dog stadig smitte, og i studieperioden var der blandt PPV23-uvaccinerede personer 43 tilfælde af invasiv pneumokoksygdom med de pneumokoktyper der er i vaccinen, mens der var 14 tilfælde blandt PPV23-vaccinerede personer. På trods af det lave niveau af smitte, var det altså muligt at vise, at PPV23 er effektiv overfor invasiv pneumokoksygdom hos dem på eller over 65 år.

Det nuværende PPV23-vaccinationsprogram udløber d. 31. december i år og det er endnu usikkert om det fortsætter til næste år.

Læs studiet "Effectiveness of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease among 948,263 individuals ≥65 years of age: A Danish cohort study", der endnu ikke er fagfællebedømt, men er i review og kan ses som preprint hos Research Square.

Studiet blev også præsenteret på den 12. konference for "International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases" (ISPPD) i Toronto.

Læs mere om pneumokoksygdom og vaccination.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI