Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet lå både stabilt og højt i 2019-2021

Til trods for covid-19-epidemien har tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram klaret sig rigtig flot. Og for enkelte vacciner er den endda vokset. Det viser den seneste årsrapport om børnevaccinationsprogrammet.

Barn bliver vaccineret

Denne uge er European Immunization Week, som hvert år i uge 17 sætter fokus på betydningen af børnevaccination i Europa.

Siden 2014 har Sundhedsstyrelsen (SST), Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) brugt lejligheden til at udsende en årlig rapport om det danske børnevaccinationsprogram.

Den seneste rapport er netop sendt ud. Den dækker hele perioden 2019-2021, da rapporten ikke udkom i 2020 og 2021 på grund af covid-19-epidemien.

Og budskabet er klart: Det danske børnevaccinationsprogram har klaret sig rigtig flot under epidemien. Og for enkelte vacciner er tilslutningen endda vokset.

Læs hele rapporten (pdf)

Stabil tilslutning

Selv om 2020 og 2021 var præget af covid-19 og omfattende nedlukninger, har tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet været stabil.

”For enkelte vacciner så vi et fald i antallet af vaccinationer under nedlukningen i foråret 2020. Men tilslutningen nåede op på sit normale niveau igen inden årets udgang.”

”Tilmed steg tilslutningen til den anden MFR-vaccination ved 4 års-alderen fra 89% i 2018 til 93% i 2021. Dermed er vi meget tæt på den tilslutning på 95% som WHO anbefaler for at nå tærsklen for flokimmunitet”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Høj tilslutning til HPV-vaccinen for drenge

Hos SSI glæder man sig også over den høje tilslutning til HPV-vaccination for drenge.

Selv om vaccinen til drenge først blev en del af børnevaccinationsprogrammet i 2019, har hele 89% af de drenge, der er født i 2008, allerede fået deres første HPV-vaccination.

Det svarer næsten til samme niveau som hos pigerne, der har været en del af programmet siden 2009. Her er tilslutningen for piger født i 2008 oppe på 91%.

”Det er en rigtig flot tilslutning, vi har set for drengene på så kort tid. Og vi håber, at den bliver endnu højere fremover”, siger Peter Henrik Andersen.

Mange initiativer for at støtte programmet

I 2019-2021 blev der sat en række initiativer i gang for at øge tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet.

Blandt andet har SST tilbudt sundhedsplejersker, at de kan bliver efteruddannet som vaccinationsambassadører.

Man har også udvidet påmindelsesordningen, så forældre både bliver mindet om vaccinationerne, når det er ved at være tid til dem, og igen hvis vaccinationstidspunktet er overskredet.

Derudover udarbejdede SSI i 2021 en rapport over, hvilke grupper af børn der ikke følger børnevaccinationsprogrammet i samme grad som børn på samme alder.

Endelig lancerede SST, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen i 2017 kampagnen ”Stop HPV – Stop livmoderhalskræft”, der senere blev til ”Stop HPV – Bliv vaccineret”, efter at drengene blev en del af programmet i 2019.

To nye vaccinationstilbud til børn

I 2021 blev der indført to nye vaccinationsprogrammer til børn: Et mod influenza og et mod covid-19. Begge vaccinationstilbud var midlertidige, men nu har man besluttet, at børn på 2-6 år også skal have tilbud om at blive influenzavaccineret i næste sæson.

Tilbuddet om vaccination mod influenza til de 2-6-årige løb fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022. Det havde en forholdsvis lav tilslutning på omkring 30% svarende til cirka 109.000 børn.

Tilslutningen til vaccinen mod covid-19 lå i marts 2022 på 80% blandt de 12-15-årige og på 46% for de 5-11-årige. Til sammenligning lå den samlede tilslutning til primærvaccination mod covid-19 blandt alle over 5 år på 87%.

Generelt fald i antallet af sygdomme 2019-2021

Endelig viser rapporten, at der i 2019-2021 skete et generelt fald i de fleste af de sygdomme, der vaccineres mod i børnevaccinationsprogrammet.

Faldet var særlig tydeligt i antallet af anmeldte tilfælde af kighoste (efter epidemien i 2019-2020) og mæslinger.

”Formentlig er det en afledt effekt af de mange tiltag og nedlukningerne under covid-19-epidemien”, siger Peter Henrik Andersen.

Læs mere

Læs hele rapporten (pdf)

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI