Reinfektioner og andre ændringer på covid-19-dashboards

Reinfektioner er fra den 10. februar inkluderet i alle regionale og kommunale dashboards. ’Bekræftede tilfælde’ ændrer navn til ’Første infektion’.

Fra torsdag den 10. februar 2022 er der sket en del ændringer på de forskellige covid-19-dashboards.

Reinfektioner er nu også inkluderet i alle relevante visninger på det regionale og kommunale dashboard, og i den forbindelse vil man kunne se en stigning i ’bekræftede tilfælde i alt’, ’døde’ og ’indlæggelser’ i diverse figurer og i filer. Det skyldes, at reinficerede ikke tidligere har været talt med i disse filer.

Hvad er en reinfektion?
Første gang en person modtager en positiv PCR-prøve, tæller personen med som første infektion. Hvis samme person efter 61 dage eller mere modtager endnu en positiv PCR-prøve, vil personen tælle med som en reinfektion.

Yderligere filer i mappen ’Filer med overvågningsdata (zip-csv), den 6. maj 2020 og frem’, som kan downloades på denne side, vil kun have reinfektioner inkluderet, hvis det er angivet.

Andre ændringer på det regionale og kommunale dashboard

Torsdag den 10. februar 2022 fjernes i øvrigt alle figurer, der handler om opgørelser på sundheds- og samfundssporet.

Det drejer sig om:

  • Samfundsspor: Bekræftede tilfælde pr. bopælsregion pr. uge (Regionalt dashboard)
  • Sundhedsspor: Bekræftede tilfælde pr. bopælsregion pr. uge (Regionalt dashboard)
  • Samfundsspor: PCR-testede personer pr. bopælsregion pr. uge (Regionalt dashboard)
  • Samfundsspor: PCR-testede personer pr. testcenterregion pr. uge (Regionalt dashboard)
  • PCR-testede personer pr. testcenter-region/testcenter pr. uge (Kommunalt dashboard)
  • PCR-testede personer pr. uge fordelt på samfunds- og sundhedsspor (Kommunalt dashboard).

Det betyder, at zip-filerne bag disse figurer heller ikke opdateres længere.

’Bekræftede tilfælde’ bliver omdøbt til ’Første infektion’

Der bliver desuden implementeret en ny navngivning fra den 10. februar på dashboardene, så ”Bekræftede tilfælde” skifter navn til ”Første infektion”.

Ændringer på gennembrudsdashboardet

Fra den 10. februar inkluderes reinfektioner også i alle opgørelser på gennembrudsdashboardet. Derudover vil gennembrudsdashboardet fremover være baseret på data fra personer over 5 år, hvor det før udelukkende var baseret på data fra personer over 12 år.

Dette medfører også, at aldersgruppen 5-11 årige bliver tilføjet på gennembrudsdashboardet.

Samtidig introduceres en ny gruppe på dashboardet bestående af borgere, der er revaccineret med fuld effekt af revaccinationen.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI