Stigning i antal påviste tilfælde i uge 43. Kontakttallet er nu 1,2

SSI har taget en ny beregningsmetode i brug, der tager højde for testaktiviteten. Fra den 27. oktober vises kontakttallet for bekræftede tilfælde derfor justeret for ændringer i testintensiteten.

Billede af coronavirus 02

I uge 43 steg antallet af påviste COVID-19-tilfælde til 5.769 tilfælde i forhold til 3.201 tilfælde på samme opgørelsestidspunkt i uge 42. Der er en stigning på 80%.

Der er blevet gennemført 333.813 tests i uge 43 i forhold til 239.797 tests i uge 42, hvor tallet formentligt lå lavt på grund af, at færre blev testet i efterårsferien. Positiv-procenten er imidlertid også steget fra 1,3% i uge 42 til 1,7% i uge 43. Det er udtryk for, at stigningen ikke kun kan forklares ved, at flere er blevet testet.

Antallet af hospitalsindlagte var ved udgangen af uge 43 steget til 133 i forhold til 119 i uge 42 (antallet af indlagte er opgjort søndag kl. 17.00 i den pågældende uge). Samtidig var antallet af nyindlagte i uge 43 på 160 i forhold til 146 uge 42. Der er dermed ikke tegn på kapacitetsproblemer på trods af den mere udbredte smittespredning.

Vi er ikke presset på hospitalskapacitet endnu

Kontakttallet for bekræftede tilfælde, som er beregnet dags dato, ligger for hele Danmark nu på 1,2.

”Vi er i Danmark på en opadgående smittekurve ligesom i det meste af Europa, hvor flere lande bliver tiltagende pressede på deres hospitalskapacitet. Det er heldigvis ikke tilfældet i Danmark nu. Men det er vigtigt, at der reageres hurtigt på stigninger i smitte, hvis epidemien skal holdes under kontrol. Særligt da vi kun lige har taget hul på vinterhalvåret” siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut (SSI).

Ny beregning af kontakttal

Da testningsaktiviteten kan have stor betydning for beregning af kontakttallet for påviste tilfælde, er SSI gået over til en ny beregningsmetode, der tager højde for testaktiviteten.

Fra den 27. oktober vises kontakttallet for bekræftede tilfælde derfor justeret for ændringer i testintensitet. Regnemetoden er detaljeret beskrevet i ekspertrapporten ”Incidens og fremskrivning af COVID-19 tilfælde.

”Der har igennem det seneste halve år været store svingninger i testaktiviteten. På samme måde kan den variere i forskellige aldersgruppe, og på regionsniveau. Det tages der nu højde for ved beregning af kontakttallet for bekræftede tilfælde. Det gør, at beregningen bliver mere robust og retvisende” Siger overlæge Robert Skov fra SSI.

Kontakttallet for indlagte tilfælde, der i mindre grad påvirkes af testaktiviteten, beregnes på samme måde som tidligere. Det ligger nu på 0,8.

14-dage regionale fremskrivninger af daglige nye tilfælde, givet et antal test

Fra i dag vil der hver uge fremover blive vist regionale 14-dages fremskrivninger af daglige nye tilfælde. Fremskrivningerne er baseret på den gennemsnitlige vækst i det daglige antal positive tilfælde over de seneste 11 dage (korrigeret for antal test). Samt, at der i perioden ikke ændres adfærd eller indføres nye tiltag til at begrænse smitten.

Fremskrivningerne skal fremover bidrage til den løbende risikovurdering og evaluering af effekten af de indførte tiltag.

”Der vil altid være en række usikkerheder gældende, når man ved hjælp af matematisk modeller forsøger at forudsige udviklingen af epidemien. Men de regionale fremskrivninger af nye tilfælde, kan belyse den lokale udvikling i smitten, samt bidrage til den lokale risikovurdering”, siger Robert Skov.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil