Online hygiejnekursus skal mindske spredning af resistente bakterier fra svin

Statens Serum Institut lancerer i samarbejde med Fødevarestyrelsen et hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin.

Hygiejnekursus_Personer

Hygiejnekurset har til formål at støtte indsatsen for at hindre smittespredning af resistente bakterier i forbindelse med håndtering af grise. Fra 1. januar 2018 forventes en ny bekendtgørelse at træde i kraft, så kurset bliver obligatorisk for personer der arbejder med svin, fx, landmænd og chauffører der transporterer levende svin. Kurset er i øvrigt frit tilgængeligt for alle der søger viden om, hvordan man kan hindre smittespredning af resistente bakterier i forbindelse med håndtering af grise. På kurset gennemgås bl.a. hygiejnemetoder og hvordan man undgår at tage bakterier med hjem.

Hygiejnekurset kan tilgås på denne hjemmeside: ssi.dk/hygiejnekursus

Overlæge Brian Kristensen i Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA udtaler: ” Hygiejnekurset har til formål at formidle viden om effektive og let tilgængelige metoder som ansatte i husdyr-produktion kan anvende således at man kan nedsætte risikoen for smitte af resistente bakterier ud i samfundet. Ved at lave et e-læringskursus sikrer man at ansatte, deres pårørende og sundhedsprofessionelle alle får samme opdaterede viden.”

Hygiejnekurset er udviklet af Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA på Statens Serum Institut og er et led i en vedtaget ”Handlingsplan for husdyr-MRSA, maj 2015” som har til formål at bibringe større viden om hygiejne for dermed at nedsætte risikoen for smittespredning til samfundet. Ca. 10.000 personer forventes, at gennemføre kurset i løbet af det 1. kvartal i 2018.

Nyhed fra Fødevarestyrelsen.

For nærmere information, kontakt overlæge Brian Kristensen (bkr@ssi.dk) eller hygiejnesygeplejerske Tinna R. Urth (urt@ssi.dk), Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA, Statens Serum Institut, MRSAiDYR@ssi.dk eller 4171 4866.