Statens Serum Institut videreudvikler opgørelsen over covid-19 smittetal

SSI vil fra nu af dele smittetallene op i PCR-test og antigen-test (de såkaldte lyntest). Det sker for at få et mere præcist billede af udviklingen i smitten. Og for at gøre det lettere at se effekten af antigen-test.

Billede af coronavirus 02

Fra den 25. marts opdeler Statens Serum Institut (SSI) data fra smitteovervågningen i PCR-tests og antigen-tests. Det daglige antal bekræftede tilfælde vil fra nu af kun vise personer med en positiv PCR-test.

Vi introducerer en ny kategori, kaldet ”mistænkte tilfælde”. Det er personer, som udelukkende har fået en positiv antigen-test, men ikke har fået denne bekræftet med en PCR-test umiddelbart herefter. Personer der får en positiv antigen-test, og som tidligere er blevet testet positive ved en PCR-test, eller som efterfølgende (inden for samme dag eller dagen efter deres antigen-test) testes positive eller negative ved PCR-test, tælles ikke med som ”mistænkte tilfælde”

Hvorfor opdeler vi smittetal på test-typer?

Der er flere grunde til at dele opgørelserne op på test-type:

”Der er risiko for at få en falsk positiv test, når man bruger antigentest til at screene folk uden symptomer. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at alle, der bliver testet positive med en antigentest, skal have bekræftet resultatet med en PCR-test. Det skal ske på samme dag eller dagen efter” siger SSI’s faglige direktør Tyra Grove Krause.

Andre opgørelser, såsom covid-19 relaterede indlæggelser, dødsfald og overstået infektion bliver også opgjort på basis af bekræftede tilfælde (PCR).

Som led i genåbningsstrategien screener vi mange personer uden symptomer. Overvågningen kan derfor blive ”forstyrret” af falsk positive test.

Læs mere om forskellen på PCR- og antigentests her

Hvilken betydning får disse ændringer?

De nye ændringer betyder, at vi fra nu af kan overvåge udviklingen af covid-19 på flere niveauer. De fleste opgørelser på hjemmesiden og dashboardet vil være baseret på PCR-tests. Det vil de, fordi de mere præcist viser udviklingen i covid-19 smitten.

Opgørelser på antigentests er relevante for at følge udrulningen og effekten af teststrategien. Det er vigtigt at følge udviklingen i falsk positive og negative testresultater. Derudover er det også relevant at følge udviklingen af positivprocenten. Hurtige ændringer i positivprocenten for antigentests kan reflektere reelle ændringer i smittetrykket.

Hvordan tæller man med i den daglige overvågning af covid-19? - Eksempler

• Hvis man får taget en PCR-test, som viser sig at være positiv, så vil man fremgå af vores ”bekræftede tilfælde” kategori.

• Hvis man får taget en lyntest (antigentest), og denne test er positiv, vil man fremgå af vores ”mistænkte tilfælde”-kategori.

• Hvis man, i følger Sundhedsstyrelsens anbefaling og får taget en PCR-test samme dag eller dagen efter ens antigen-test, da vil man efterfølgende fremgå af ”mistænkte tilfælde”-kategorien. Man vil i stedet fremgå i enten ”bekræftet tilfælde” og ”PCR-prøver”-kategorierne (v. positiv PCR-resultat) eller kun i PCR-prøver (v. negativt PCR-resultat).

Kontakt

For yderligere information kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på 22601123 eller presse@ssi.dk

Hvilke ændringer er der helt konkret tale om

Fra torsdag den 25. marts 2021, klokken 14:00, vil der på SSI's hjemmeside være en ny csv.fil, der indeholder: Antallet af antigentests pr. dag. Antallet af personer som er blevet testet med PCR-test på samme dag eller dagen efter antigen-testen. og resultatet af disse test.

På covid-19 dashboardet vil man kunne se det nye antal bekræftede tilfælde i noten klokken 14:00. Selve dashboradet bliver først opdateret cirka  klokken 17:00 med følgende opgørelser:

- Antal antigen prøver

- Antal førstegangstestede personer (v. PCR-tests)

- Antal bekræftede tilfælde (positiv PCR-tests)

- Antal dødsfald (v. positiv PCR-test)

- Antal nye indlæggelser (v. positive PCR-test)

- Antal personer med overstået infektion (efter positiv PCR-test)

- Antal indlæggelser (v. positiv PCR-test)

- Ny figur: Antallet af ”Mistænkte tilfælde pr. dag” (v. positiv antigentest).

Beregningerne for incidens, positiv procent, testede både på dashboardet og i csv-filer vil alle udelukkende baseres på PCR-opgørelser, medmindre andet er angivet.

Der vil løbende blive udviklet flere opgørelser og visninger i forbindelse med covid-19-overvågningen, fx kortvisning på dashboard for testaktivitet for antigentests og en csv-fil, der kan bruges til at beregne positivprocenten for antigentests.

Infografik der viser hvordan bekræftede og mistænkte covid-19-tilfælde opgøres