Influenzavaccination og overvågning af influenza i sæsonen 2021/2022

Et hurtigt overblik over, hvad du skal vide om influenzavacciner i den kommende sæson.

Kanyle og ampul med influenzavaccine

I dag den 1. oktober starter influenzasæsonen officielt i Danmark. Det samme gør det årlige tilbud til en række særlige grupper om, at de kan få en gratis influenzavaccination.

Hvem får tilbud om en gratis influenzavaccine?

Følgende grupper får tilbudt en gratis vaccine:

  • Ældre på 65 og derover.
  • Førtidspensionister.
  • Personer som lider af række udvalgte kroniske sygdomme.
  • Svært overvægtige.
  • Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, for hvem influenza vurderes at udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.
  • Alle gravide i 2. eller 3. trimester.
  • Hustandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  • Personale i sundheds- og plejesektoren

Nu også gratis vaccine til de 2-6-årige

Derudover vil man i år som noget nyt også tilbyde gratis influenzavaccination til alle børn i alderen 2-6 år

”Det skal først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familier mod smitte. Men det vil også være med til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, så vi undgår, at sårbare grupper bliver syge”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI.

Hvordan får andre en influenzavaccine?

I de første tre uger af årets vaccinationskampagnen er de indkøbte influenzavacciner reserveret til de særlige risikogrupper i befolkningen, som er omfattet af det gratis tilbud om vaccination.

Derefter vil vaccinerne blive givet fri til andre grupper. Disse grupper kan mod selv at betale blive vaccineret hos deres praktiserende læge, på en vaccinationsklinik eller på et apotek.

Nogle arbejdspladser tilbyder også deres ansatte influenzavaccination.

Hvorfor skal man lade sig vaccinere?

Ifølge Lasse Vestergaard er der flere grunde til at lade sig vaccinere mod influenza:

”Vaccinen nedsætter ikke kun selve risikoen for at blive smittet med influenza. Den nedsætter også risikoen for, at man udvikler alvorlig sygdom, skal indlægges eller sågar dør som følge af influenza, hvis man alligevel skulle bliver smittet, selvom man er blevet vaccineret”, siger han.

Endelig er der ekstra god grund til at blive vaccineret mod influenza denne sæson, fordi covid-19 stadig er i omløb. Og får man begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet blive yderligere forværret.

Hvor mange lader sig vaccinere mod influenza?

Igennem de sidste ti år har den gennemsnitlige vaccinationsdækning i Danmark blandt folk på 65 år og ældre kun ligget på cirka 50%

I 2020/2021 lykkedes det imidlertid i kølvandet på covid-19-epidemien at sikre en rekordhøj tilslutning på 75%. Dels ved at købe flere vacciner. Dels via en massiv oplysningskampagne. Herunder personlige breve i e-boks til alle i risikogruppen på 65 år og ældre.

Dermed lykkedes det for første gang Danmark at opfylde WHO’s anbefaling om, at mindst 75% af befolkningen på 65 år og ældre bør vaccineres imod influenza forud for den nye sæson

”Derfor er vores mål for 2021/2022-sæsonen, at vi opnår en endnu højere vaccinationsdækning blandt risikogrupperne”, siger Lasse Vestergaard.

Hvilke influenzavacciner får man tilbudt i år?

I år vil Danmark bruge tre såkaldt inaktiverede influenzavacciner. De indeholder overfladeproteiner fra influenzavirus. Disse proteiner får så immunsystemet til at reagere og danne antistoffer.

De tre vacciner er alle 4-valente. Det vil sige, de beskytter mod fire forskellige influenza-stammer: To A-influenzastammer og to B-stammer. Sammensætningen er baseret på WHO’s årlige anbefalinger.

Den ene af vaccinerne er tillige en højdosis vaccine. Det vil sige, at den fører til et højere niveau af beskyttende antistoffer i kroppen end standardvaccinen. Derfor giver man den til ældre, fordi de generelt har et lidt ringere immunforsvar end yngre.

Endelig har Danmark for første gang også købt en levende, svækket influenzavaccine. Den er også 4-valent og skal bruges til de 2-6-årige børn. Den vil blive givet som næsespray.

Læs mere

Læs mere om influenzavaccination i EPI-NYT.

SSI’s rolle omkring influenzavacciner

Statens Serum Institut (SSI) har to hovedopgaver omkring influenza. For det første køber SSI de aftalte influenzavacciner hos producenterne, får dem hjem, og sender dem videre ud til lægerne, apotekerne, vaccinationsklinikkerne m.m.

For det andet overvåger SSI året rundt forekomsten af influenza i landet – ikke mindst under influenzasæsonen fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret. Overvågningstallene bliver løbende vist på SSI’s hjemmeside og i nyhedsbrevet INFLUENZA-NYT.

 

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI