World AIDS Day 2022

Den 1. december afvikles der World Aids Day (WAD) for 34. gang. Denne dag markeres af organisationer, foreninger og enkeltpersoner verden over.
Årets slogan er ”Equalize”, hvilket nærmest kan oversættes med ”Udlign uligheden”.

Som det gælder for stort set alting, har covid-19-pandemien også i 2021 på globalt niveau haft en negativ effekt på, hvordan det er gået med bekæmpelsen af hiv i løbet af året. Og som det også er tilfældet i så mange andre sammenhænge, er det dem med færrest ressourcer, der klarer sig dårligst.

I de fattige dele af verden har covid-19 gjort det nødvendigt at omlægge arbejdsstyrken i sundhedsvæsnerne. Der har desuden været lukning af specialklinikker, nedlukning af samfund med tilhørende forbud mod at bevæge sig ud, mangel på offentlig transport, ustabile forsyningslinjer, omlægning af fonde og anden finansiering m.m. Dette har i flere lande givet udfordringer, der har umuliggjort, at hiv har kunnet diagnosticeres og behandles på vanlig vis.

I Danmark har vi et stærkt sundhedsvæsen, der har kunnet overkomme at yde optimal behandling af de hiv-positive samtidig med, at der har været et stort pres på grund af covid-19.

I Danmark fortsætter den positive udvikling med færre nye hiv-diagnoser – især blandt mænd der har sex med mænd (MSM), som i Danmark er den gruppe, der er mest ramt af hiv. I 2021 blev der således anmeldt 81 personer, der var nydiagnosticeret med hiv i Danmark mod 110 i 2020. Ud af dem var 41 MSM mod 61 i 2020. Det gratis tilbud om PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition) må formodes at være hovedårsagen til det imponerende fald, og må således siges at være den største forebyggelsessucces i kampen mod hiv i Danmark.

I tråd med årets WAD-slogan er det vigtigt at påpege, at hovedparten af de MSM, der indtil videre har modtaget tilbuddet om PrEP, er ressourcestærke MSM af vestlig oprindelse. Der er fortsat brug for, at budskabet om den gode effekt af PrEP bliver spredt til andre grupper af MSM, for at nedbringe den sociale ulighed i sundhed. Det er vigtigt at informere om, at PrEP tilbydes gratis til MSM, der er i risiko for at få hiv, for at også mindre ressourcestærke MSM kan se PrEP som en mulighed for dem.

Der er tre vigtige grunde til at blive testet for hiv, hvis man tilhører en eksponeret gruppe, fx MSM:

  1. Jo før man får stillet diagnosen, jo før kan man komme i effektiv behandling og derved sikre, at ens immunforsvar ikke lider skade. Det anbefales at blive testet fx hver 3. måned, hvis man er MSM og har et aktivt sexliv og ikke konsekvent bruger kondom.

  2. Hvis man er hiv-positiv og velbehandlet, kan man ikke smitte andre.

  3. Hvis man er hiv-negativ MSM, kan man få tilbudt forebyggende hiv-behandling, PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), som er den indtil videre mest effektive forebyggelse mod at blive smittet med hiv.

Læs mere i årsopgørelsen for hiv i 2021.