Overstået COVID-19-infektion

Denne uges Epidemiologisk trend og fokus zoomer ind på, hvor mange patienter som har overstået COVID-19-infektionen.

Billede af coronavirus 02

Der er et stort ønske om at kunne opgøre, hvor mange personer som er testet positiv for COVID-19 og, hvor mange som har overstået infektionen. Det er temaet for denne uges Epidemiologisk trend og fokus (pdf) fra Statens Serum Institut (SSI).

Fra epidemiens start og frem den til den 15. marts er 917 personer testet positive for COVID-19. Heraf har 894 personer (97%) overstået infektionen.

Sådan defineres overstået COVID-19-infektion

Overstået COVID-19-infektion defineres ud fra en række oplysninger, som er tilgængelige i de danske sundhedsregistre. Et af kriterierne for overstået COVID-19-infektion er, at personen hverken er indlagt eller død 14 dage efter, at infektionen blev påvist. Det betyder, at ingen COVID-19-patienter ifølge definitionen kan have overstået infektionen, før der er gået 14 dage. Derfor er data kun opgjort frem til og med uge 11.

Størstedelen af disse personer fik påvist COVID-19 i inddæmningsfasen, hvor mange personer med milde symptomer blev testet. Men i uge 11 blev der også testet personer med alvorlige indlæggelseskrævende symptomer.

Den mest effektive måde at opgøre forløbet på

”Vi bruger vores registre til at afgrænse, hvem der har overstået COVID-19-infektion. Det er den mest effektive måde at opgøre forløbet på, når der med tiden kommer rigtigt mange tilfælde”, siger overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI. Hun tilføjer:

”Vi ser ikke på om personer har mén efter sygdommen som fx nedsat smags- og lugtesans. Vi vil løbende følge, om der er behov for at justere vores definition af overstået COVID-19-infektion, efterhånden som vi forstår mere om sygdommens forløb.”

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil