Diabetes-lægemidlet Liraglutid er forbundet med lavere risiko for hjertekarsygdom. Det viser et nyt stort ”real world” studie

Et stort studie baseret på landsdækkende registerdata fra Danmark og Sverige viser, at stoffet liraglutid, som anvendes mod type-2 diabetes, var forbundet med en reduceret risiko for alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom. Studiet er publiceret i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Diabetes 01

Antallet af patienter med type-2 diabetes er stærkt stigende på verdensplan. Hjertekarsygdom er den primære årsag til sygelighed og dødelighed hos patienter med type-2 diabetes, og tiltag, der kan reducere byrden af hjertekarsygdom, er derfor vigtige.

"Liraglutid, som er et middel mod diabetes, der blev tilgængeligt til klinisk anvendelse i 2009, er en glucagon-lignende peptid 1 receptor agonist, som sænker blodsukkeret og reducerer kropsvægt. Et stort klinisk forsøg publiceret i 2016 skabte da også entusiasme blandt patienter og læger, fordi det viste, at stoffet reducerede risikoen for alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom", siger Björn Pasternak, som er projektleder og seniorforsker ved Karolinska Institutet og Statens Serum Institut.

Stor kohorte baseret på landsdækkende data fra to lande

Studiet blev iværksat som del af et samarbejde mellem forskere på Karolinska Institutet i Sverige, Statens Serum Institut i Danmark, og NTNU i Norge. Forskerne anvendte data fra flere landsdækkende registre indeholdende oplysninger om receptpligtig medicin, sygdomme og andre oplysninger fra mere end 46.000 patienter i Danmark og Sverige fra 2010 til 2016.

Forskerne gjorde brug af et såkaldt matched ative comparator design, hvormed man sammenlignede cirka 23.000 patienter, som var påbegyndt behandling med liraglutid, med et tilsvarende antal patienter, som var påbegyndt behandling med et andet middel mod diabetes, DPP4-hæmmere. Det primære udfald i studiet var alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom, et sammensat udfald, defineret som myokardieinfarkt, slagtilfælde, eller hjerte-kar-død. Andre specifikke udfald, som forskerne undersøgte separat, var bl.a. hjerte-kar-død og alle former for død.

Resultater tyder på beskyttende effekt af liraglutid anvendt i klinisk praksis mod hjertekarsygdom

Forekomsten af alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom var 10% lavere (14,0 pr. 1000 personår) blandt patienter i behandling med liraglutid, sammenlignet med patienter i behandling med DPP4-hæmmere (15,4 pr. 1000 personår) og forskellen var statistisk signifikant. Den absolutte risiko svarede til fem færre alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom pr. 1000 patienter med follow-up i 3 år.
Anvendelse af liraglutid var i studiet også forbundet med reduceret risiko for hjerte-kar-død og alle former for død.

"Generelt er vores fund i overensstemmelse med resultaterne fra det kliniske udfaldsforsøg blandt patienter med hjertekarsygdomme", siger Björn Pasternak.

"Det store randomiserede, kliniske forsøg, LEADER, viste, at liraglutid reducerede risikoen for alvorlig hjertekarsygdom betydeligt blandt patienter med tidligere hjertekarsygdom eller patienter i høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom", siger Mads Melbye, adm. direktør for Statens Serum Institut og tilføjer:

"Der har imidlertid været usikkerhed om, hvorvidt denne positive effekt også kan overføres til klinisk praksis, hvor man finder bredere patientgrupper med forskellige risici for hjertekarsygdom. Resultaterne af vores studie tyder på, at den beskyttende effekt i den grad også gælder i klinisk praksis, og som sådan bidrager studiet med vigtig, bekræftende evidens fra ’real world’ klinisk praksis."

Publikation

Use of liraglutide and risk of major cardiovascular events: a register-based cohort study in Denmark and Sweden. Henrik Svanström, Peter Ueda, Mads Melbye, Björn Eliasson, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Soffia Gudbjörnsdottir, Kristian Hveem, Christian Jonasson, Björn Pasternak. The Lancet Diabetes & Endocrinology, online 5 December 2018, http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30320-6