Tilbud om gratis kighostevaccine til gravide forlænges

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret. Sundhedsministeriet har nu forlænget tilbuddet om denne gratis vaccine til gravide.

Sundhedsministeriet meddelte den 30. juni 2021, at gravide fortsat vil kunne få en gratis kighostevaccination frem til 31. marts 2022.

På baggrund af kighosteepidemien 2019/2020, besluttede sundheds- og ældreministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester.

Tilbuddet blev indført den 1. november 2019 og løb i første omgang indtil den 31. januar 2020. Dette tilbud er blevet forlænget flere gange og er nu gældende til 31. marts 2022.

Hvornår bør man blive vaccineret?

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra begyndelsen af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger.

Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccinen, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges.

Gravid kvinde

En vaccine, der beskytter nyfødte børn

De fleste børn under 6-månedersalderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald.

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.
Vaccination mod kighoste er sikker til gravide, og anvendes rutinemæssigt i mange lande, fx USA, England, Australien og Østrig. Effekten på beskyttelse mod kighoste i de første måneder efter fødslen er fundet at ligge mellem 40-90%.

Du kan læse mere her om kighostevaccinen til gravide samt forholdsregler, hvis fx den gravide tidligere har haft kighoste eller har modtaget diTe-revaccination. Og du kan læse mere om kighoste her.