Danske tilfælde af sjælden infektion med bakterien Mycobacterium chimaera

Indtil videre er der fundet to bekræftede tilfælde i Danmark af den sjældne infektion. Den stammer efter al sandsynlighed fra et apparatur, der bruges i forbindelse med åben hjertekirurgi. Risikoen for at være smittet anses for lille.

Grafisk fremstilling af hvordan en heater-cooler unit virker

Statens Serum Institut (SSI) har påvist to tilfælde af infektion med en sjælden bakterie ved navn Mycobacterium chimaera i Danmark. Alt tyder på, at patienterne er blevet smittet via et særligt udstyr, der bruges til at regulere patientens temperatur i forbindelse med åben hjertekirurgi.

Læs mere på udbrudssiden.

De to patienter har tidligere fået foretaget en åben hjertekirurgisk operation i Danmark. De er sandsynligvis en del af et globalt udbrud med indtil videre over 200 tilfælde.

Ud fra undersøgelser af bakterien vurderes det, at smitten stammer fra brugen af et apparatur (en såkaldt heater-cooler unit) i forbindelse med åben hjertekirurgi. Det er en maskine, der sammen med en hjerte-lungemaskine sørger for, at patientens blod og hjerte har den rette temperatur under operationen. Undersøgelser har vist, at smitten på operationsstuen efter alt at dømme er sket fra udstyret via aerosoler, det vil sige som bakterieholdige vanddråber, der er blevet spredt i luften.

Fabrikanterne af heater-cooler units har løbende forbedret udstyret og procedurerne omkring brug af udstyret med henblik på at minimere smitterisikoen. Det er vigtigt, at hjertecentrene følger fabrikanternes anvisninger for blandt andet rengøring og desinfektion af udstyret samt øvrige udmeldte forebyggende tiltag.

Bakterien smitter ikke fra menneske til menneske, og risiko for at blive smittet fra det særlige udstyr vurderes som meget lille. Bakterien er dog svær at påvise og behandle. Derfor er det relevant at være opmærksom på og eventuelt genundersøge patienter med relevante symptomer, der tidligere har fået foretaget en åben hjertekirurgisk operation, og hvor der er anvendt en heater-cooler unit under operationen.

Ud over de to påviste tilfælde undersøges og opspores aktuelt yderligere patienter, som tidligere har fået foretaget en åben hjertekirurgisk operation og har uafklaret sygdom.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil