SSI-forsker får bevilling til videreudvikling af vaccine mod resistent tarmbakterie

Forskere fra SSI har udviklet en ny potentiel vaccine mod infektioner fra tarmbakterien, Clostridium difficile (CD).

En bevilling på 2.6 millioner er modtaget fra Novo Nordisk Fonden med henblik på at videreudvikle vaccinen samt indlede en række prækliniske forsøg. Bevillingen er et samarbejde med Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Vaccinen består af to giftstoffer (toksiner), som produceres af bakterien. Toksinerne bliver udvundet fra bakterien og efterfølgende behandlet med en ny metode, der hurtigt, effektivt og skånsomt inaktiverer dem på en måde, så de stadig aktiverer immunforsvaret mod bakterien – men uden at man bliver syg af selve vaccinen.

Ofte inaktiveres toksiner med formaldehydbehandling, og denne metode har tidligere vist lovende resultater i en vaccine mod CD infektioner.

”Imidlertid er der en række uheldige omstændigheder ved brugen af formaldehyd. Blandt andet tager formaldehydbehandling adskillige uger for at opnå den ønskede inaktivering, og for at sikre at toksinerne ikke genaktiverer over tid. Desuden er formaldehyd et kræftfremkaldende stof, som er giftigt at arbejde med, og så vidt muligt skal fjernes inden vaccinen sprøjtes ind i mennesker. Med den ny metode kan vi helt undgå disse problemer”, siger René Jørgensen, seniorforsker fra SSI’s afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, der har modtaget bevillingen.

Yderst smitsom og ofte antibiotikaresistent bakterie

C. difficile er den primære årsag til hospitalsudbrud med smitsom diarré i den vestlige verden. Bakterien er yderst smitsom og er ofte resistent overfor antibiotika. Infektionen opstår typisk som resultat af længerevarende bredspektret antibiotikabehandling, der skaber ubalance i tarmfloraen på patienten og giver CD mulighed for at sprede sig. De nuværende behandlingsmuligheder er begrænsede til nogle få typer antibiotika. Hertil kommer, at CD infektioner fører til forlængede hospitalsophold med dyr behandling på isolationsstuer.

Mål at teste og optimere metode

Bevillingen giver mulighed for at Aria Aminzadeh kan starte på et ph.d.-studie på SSI. Aria var under sit specialestudie på SSI stærkt medvirkende til udvikling af inaktiveringsmetoden. Målet for Aria vil være at yderligere optimere metoden, undersøge vaccinens stabilitet og holdbarhed samt dets evne til at aktivere immunforsvaret. Desuden er det målet at få beskyttet metoden med et patent, da metoden med stor sandsynlighed kan bruges på andre vaccinekandidater.