Europæisk udbrud af listeria med fire danske patienter

Statens Serum Institut er med i et opklaringsarbejde af et langstrakt sygdomsudbrud forårsaget af bakterien Listeria. Der er registreret i alt 32 patienter i Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien og Østrig. Kilden til udbruddet mistænkes at være frosne majs. Det kan dog ikke bekræftes for de fire danske patienter.

I november 2017 blev der gennem et europæisk varslingssystem under Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) identificeret et sygdomsudbrud med bakterien Listeria monocytogenes, hvor patienterne kom fra fem forskellige lande. Dette var muligt ved brug af helgenomsekventering. Her sammenlignes bakteriernes komplette arvemateriale.

Udbruddet omfatter per 6. marts 2018 i alt 32 patienter, der er blevet syge i perioden fra december 2015 frem til februar 2018. I Danmark kan fire patienter knyttes til udbruddet. De er blevet syge mellem januar 2017 og februar 2018. To af dem i år. Ingen af de danske patienter har været i udlandet i den periode, hvor de er blevet smittet.

I Finland og Sverige er den samme type listeria, som patienterne er syge med, også blevet fundet i frosne majs. Det er en usædvanlig smittekilde. Ved tidligere listeria-udbrud i Danmark har kilden som oftest været skiveskåret kød- eller fiskepålæg. De frosne majs er blevet kaldt tilbage fra markedet i Finland, Sverige, Estland og Polen. Disse majs har ikke været på det danske marked.

Hvis man spiser frosne majs anbefales det at følge tilberedningsvejledningen på poserne. Her vil der ofte stå, at det anbefales at give dem et kort opkog. Listeria-bakterier dør ved kogning.

Udbruddet undersøges i et samarbejde mellem nationale og europæiske folkesundhedsinstitutter og fødevaremyndigheder. I Danmark sker dette i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet via den Centrale Udbrudsgruppe.

En vurdering af udbruddet fra ECDC og de Europæiske fødevaremyndigheder (EFSA) kan findes her.

Overvaagning af listeria

Se hvordan SSI anvender helgenom-sekvensering og patientinterview til at finde og opklare udbrud med listeria

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygdomme og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil