Opdateret National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

NIR om håndhygiejne ligger nu til fri download!

Infektionshygiejne 03

Dette er 2. udgave af NIR om håndhygiejne, udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut.

Forside NIR HH 2018 udgave 2Denne NIR retter sig imod sygehuse, genoptræningsfaciliteter, hjemmeplejen, plejeboliger, alment praktiserende og andre privatpraktiserende læger, tandlæger samt andre faggrupper og sundhedsprofessionelle områder, der tilbyder sundhedsfaglige ydelser. Også ikke-sundhedsfaglige faggrupper på såvel offentlige som ikke-offentlige arbejdspladser, hvor der er risiko for kontaktsmitte, fx daginstitutioner, kan søge rådgivning og vejledning om håndhygiejne i denne NIR.

Det overordnede formål med NIR om håndhygiejne er at begrænse smitterisikoen for patienter/borgere, personale og andre personer med kontakt til det danske sundhedsvæsen. Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling, der forbygger smittespredning. Håndhygiejne er derfor et vigtigt fokusområde inden for alle dele af sundhedssektoren, samt for andre faggrupper og sektorer, offentlige som private, hvor der kan være risiko for kontaktsmitte. Håndhygiejne spiller ligeledes en væsentlig rolle i forebyggelse af spredning af antibiotikaresistente mikroorganismer, og kan dermed nedsætte behovet for behandling med antibiotika.

NIR om håndhygiejne udgør sammen med NIR om henholdsvis generelle infektionshygiejniske retningslinjer og supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren”.

Denne opdaterede NIR om Håndhygiejne omfatter håndvask, hånddesinfektion, kirurgisk håndvask, samt kirurgisk hånddesinfektion . Håndeksem behandles i et særskilt afsnit, idet dette er en velkendt udfordring hos personer, der ofte udfører håndhygiejne. Endvidere beskrives farveudsmykning på huden (fx tatoveringer eller hennafarve) særskilt og en generel vejledning om handsker indgår som bilag.

NIR om håndhygiejne ligger frit tilgængeligt som download, og er direkte anvendelig for alle interesserede.

NIR om håndhygiejne er sammen med e-læringsmaterialet Værd at vide om håndhygiejne, nu i et nyt format, det nationale faglige grundlag for håndhygiejne i sundhedssektoren.

Brian Kristensen

Kontakt

Brian Kristensen, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne
T. 32683646 @. bkr@ssi.dk Se profil