Prognoser for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i grundskolen

Der er ikke nogen væsentlig forskel i smitteudviklingen, i forhold til, om man genåbner skolerne for 0.-4. klasse den 8. februar eller den 22. februar. Men derudover er der ifølge beregningerne ikke plads til større åbninger på nuværende tidspunkt.

Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 har beregnet prognoser for smittetal og antallet af nye daglige indlæggelser ved genåbning af 0.-4. klasse henholdsvis den 8. februar og den 22. februar.

Beregningerne er foretaget i en såkaldt populationsmodel (SEIR model). Den tager højde for såvel udrulningen af vaccinerne fra Pfizer BioNTech og Moderna samt for udviklingen i den mere smitsomme virusvariant B.1.1.7.

650 nye tilfælde og 40 indlæggelser om dagen

Ekspertgruppens prognoser afhænger i høj grad af den relative smitterate for virusvariant B.1.1.7. Det vil sige, hvor mange gange mere smitsom B.1.1.7 er i forhold til andre varianter. Den relative smitterate er senest skønnet til 1,55. Det vil sige, at B.1.1.7 vurderes til at have et kontakttal, der er 55% højere end for de andre varianter.

Kontakttallet for de øvrige virusvarianter (Rref), skønnes til at være omkring 0,7.

Hvis man bruger disse parametre, vil der ved en genåbning af 0.-4. klasse den 8. februar forventes omkring 650 nye daglige covid-19-tilfælde og 40 nye daglige indlæggelser den 1. april, ved 80.000 daglige test. Forudsætninger er, at aktiviteten i samfundet i øvrigt (udover genåbning af 0.-4. klasse) bliver holdt på nuværende niveau i hele perioden.

Prognoser afhænger af B.1.1.7

”Beregningerne viser, at prognoserne for smittetal og indlæggelser er meget følsomme over for, hvor smitsom virusvarianten B.1.1.7 er. Der er stadig usikkerheder forbundet med at bestemme smitsomheden af B.1.1.7. Derfor har vi beregnet prognoser med udgangspunkt i forskellige niveauer af smitsomheden af virusvariant B.1.1.7”, siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut (SSI).

Hvis smitteraten for virusvariant B.1.1.7 i stedet skulle vise sig at være på 1,4 vil der ved en genåbning af 0.-4. klasse den 8. februar forventes omkring 120 nye daglige tilfælde og <10 nye daglige indlæggelser den 1. april, mens hvis den er 1,7, kan der forventes omkring 3.100 nye daglige tilfælde og 160 nye daglige indlæggelser den 1. april.

Samme tal, hvis den genåbnes den 22. februar

I beregningerne indgår også scenarier for genåbning af 0.-4. klasse den 22. februar 2021.

”Der er ikke væsentlig forskel i smitteudviklingen i forhold til, om man åbner 0.-4. klasse den 8. februar eller den 22. februar. Der er derimod blot tale om en tidsforskydning i stigningen i smittetal og nye daglige indlæggelser”, siger Robert Skov

Beregningerne viser også, at virusvariant B.1.1.7 forventes at udgøre over 80% af de samlede cirkulerende virusvarianter i starten af marts. Det vil i sig selv betyde en stigning i det samlede kontakttal (Rt) til 1,1 med de nuværende restriktioner og aktivitet i samfundet uden yderligere genåbning. 

Link til rapporten