Norsk fnat hedder nu skorpefnat

CEI får jævnligt henvendelser om fnat fra sundheds- og plejesektoren.

FnatFnat forårsages af fnatmiden (Sarcoptes scabiei). Fnat kan medfører en intens, generaliseret kløe 2-6 uger efter smittetidspunktet, samt hudforandringer.
Patienter med nedsat immunitet samt ældre kan ved smitte med almindelig fnatmide udvikle skorpefnat, tidligere benævnt norsk fnat, som er meget smitsom.

Fnat skal behandles. Det forsvinder ikke af sig selv. Der bør altid stilles en sikker diagnose enten ved identifikation af levende mider eller en scabiesgang.

Der ses perioder med øget forekomst af almindelig fnat i samfundet og dermed også blandt indlagte patienter. Her kan ske smitte til medpatienter og personale, når hudaffektionen er ukarakteristisk, relativt beskeden og eventuelt mistolkes som medikamentel allergi eller eksem. Under sådanne lokale udbrud bør man have skærpet opmærksomhed på tidlig diagnostik hos alle patienter og personale med hudsymptomer, samt følge de infektionshygiejniske retningslinjer for forebyggelse af fnat.

Smitte ved almindelig fnat sker ved tæt hudkontakt, herunder hos personale efter direkte hud-til-hud kontakt i forbindelse med plejeprocedurer. Smitte ved skorpefnat sker ved berøring. Læs mere om almindelig og skorpefnat og forebyggelse af smitte i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

På side 55, kan du se hvad du skal gøre i praksis.