Covid-19 infektioner efter vaccination - Status uge 35

I alt er der siden december sidste år blevet fundet 9.253 tilfælde, hvor folk er påvist smittet, efter de er blevet vaccineret 2. gang mod covid-19 - de såkaldte gennembrudsinfektioner. Lige nu ser man et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner, men det er som ventet, når antallet af fuldt vaccinerede stiger, siger SSI’s direktør.

Coronavirus 03

Søndag den 27. december 2020 blev den første dansker vaccineret mod covid-19. Siden da har udrulningen af vacciner været i gang, så der den 1. september var cirka 75% af befolkningen, der havde fået enten første stik eller var færdigvaccinerede.

Statens Serum Institut (SSI) holder løbende øje med vaccineeffektiviteten. Herunder hvor mange, der bliver smittet med covid-19, efter at de er blevet fuldt vaccineret – de såkaldte gennembrudsinfektioner.

Lavt men stigende antal

SSI har netop udsendt den seneste status omkring gennembrudsinfektioner. Den dækker hele perioden fra 27. december til 31. august i år, og konklusionen er klar:

”Der er fundet et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner. Det er som ventet, når antallet af fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger”, siger SSI’s direktør Henrik Ullum.

Andelen af fuldt vaccinerede personer, der har haft en gennembrudsinfektion er per 31. august 0,23%.

Smittede efter andet stik

I alt er der fundet 10.866 personer, som er blevet smittet med covid-19, efter at de er blevet vaccineret anden gang. Heraf er 9.253, svarende til 4,9 % af alle smittede i perioden, påvist efter, at den fulde effekt af vaccinerne skulle være sat ind. De betegnes derfor som gennembrudsinfektioner. Andelen af personer, der får påvist en gennembrudsinfektion ud af alle smittede, er steget hen over sommeren. Den var i august over 20% (uge 31-34).

Blandt personer med gennembrudsinfektion har 375 personer været indlagt på hospital inden for 14 dage efter, at de fik en positiv PCR-test. Der er desuden registreret 57 dødsfald inden for 30 dage efter den positive PCR-test blandt personer med en gennembrudsinfektion. De 57 dødsfald har fordelt sig jævnt over hele opgørelsesperioden.

Jo mere smitte jo flere infektioner efter vaccination

Det er vigtigt, at forekomsten af gennembrudsinfektioner holdes op mod, hvordan smitten er i samfundet generelt. Også for personer, der er blevet vaccineret, vil risikoen for at blive smittet med covid-19 stige, når smitten generelt i samfundet stiger.

Samtidig viser SSI’s tal, at andelen af covid-relaterede indlæggelser og dødsfald er lav, og at dødsfald blandt personer med gennembrudsinfektion er sket i de ældste aldersgrupper.

Mulige årsager til infektion efter vaccination

Men hvorfor bliver folk overhovedet smittet med covid-19, når de er vaccineret?

”Selv om der bygges en immunitet op allerede efter den første vaccination, vil responset på vaccinen ikke være kraftigt nok eller ske tids nok til at forhindre smitte for nogle personers vedkommende, siger Henrik Ullum. Han fortsætter:

”Data tyder dog på, at personer med gennembrudsinfektioner oftere får mildere symptomforløb end personer, der ikke er vaccineret.”

Gennembrudsinfektioner og virusvarianter

Endelig viser SSI’s tal at deltavarianten nu udgør mindst 61,4% af de i alt 9.253 gennembrudsinfektioner.

Det svarer til, at 13,7% af alle delta-tilfælde er set blandt vaccinerede med forventet fuld effekt.

Det skal dog bemærkes, at der har været en markant større andel vaccinerede i tiden, hvor delta-varianten har været dominerende.

Læs mere

Du kan læse statusrapporten om gennembrudsinfektioner her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI