Næsten en halv million danskere deltog i "Vi Tester Danmark". Nu går fase 2 af projektet i gang

Projektgruppen bag ”Vi tester Danmark” er overvældede over den høje svarprocent. Nu venter en større opgave med at analysere de mange spørgeskemaer, som danske borgere har indsendt under 1. fase af ”Vi Tester Danmark”. Den næste fase tilbyder covid-19 antistoftest til sårbare grupper i samfundet.

Vi tester DK logo

Første fase af det store forskningsprojekt ”Vi tester Danmark” har afsluttet indsamlingen af data. I alt har 474.000 borgere udfyldt et spørgeskema og sendt svarene til Statens Serum Institut (SSI). Af dem har 322.000 borgere også udført og svaret på antistoftesten, som man kunne få sendt hjem til sig. Opgaven for eksperterne bag undersøgelsen er nu at analysere den store mængde data.

Glade og imponerede over de mange svar

Svarene hjælper med at afklare en række vigtige spørgsmål om covid-epidemien i Danmark. Forskerne vil se på forskellige aspekter af sygdommen. Herunder hvilke symptomer, der er hyppigst, risikofaktorer for at få covid-19 og eventuelle senfølger af infektionen. Arbejdet med at analysere de mange svar er kun lige begyndt, og det vil tage flere måneder, inden de endelige resultater af undersøgelsen er klar.

”Vi er utrolig glade for og imponerede over, at næsten en halv million mennesker i Danmark har taget sig tid til at besvare et langt spørgeskema om deres egne sundhedsforhold under covid-19-epidemien. Vi har nu et stort og vigtigt datamateriale, som vi vil bruge de kommende måneder på at analysere”, siger professor Steen Ethelberg fra SSI.

Flest havde antistoffer omkring København

De første analyser viser, at knap 1% af de borgere, der har sendt svar på antistofundersøgelsen, har antistoffer mod covid-19.

”Vi er uhyre taknemlige for, at over 320.000 borgere har udført en blodprøvetest derhjemme. Testen viste, at der var antistoffer i blodet hos kun én ud af hver cirka 100 borgere. Det er umiddelbart et lavt tal, og de kommende analyser vil forhåbentligt kunne hjælpe os med at finde ud af baggrunden for dette”, supplerer professor Kasper Karmark Iversen. Han er en af de ledende kræfter i undersøgelsen.

Som man måske kunne forvente var der flest, der havde antistoffer, blandt de der deltog fra Region Hovedstaden. Der var også en tendens til, at andelen af borgere, som har udviklet antistoffer, stiger i takt med alderen, men omvendt var der ikke nogen forskel mellem mænd og kvinder. De indkomne besvarelser er dog endnu ikke blevet statistisk bearbejdet, så det er for tidligt at konkludere noget endeligt.

Undersøgelse af sårbare grupper

I næste fase af undersøgelsen henvender projektgruppen sig direkte til særlige grupper i samfundet. Det er grupper, der kan forventes at være ekstra udsatte under en epidemi. Indtil nu er over 500 brugere og ansatte, som er tilknyttet herberger og væresteder i de større danske byer, blevet tilbudt en test.

”Vi har oplevet stor opbakning og støtte til denne del af projektet. Det er vi meget taknemmelige for” siger læge Kamille Fogh, der koordinerer den praktiske del af screeningen.

Opnår vigtig ny viden

I løbet af de næste måneder følger dels et tilbud om test til beboere og ansatte på plejehjem og botilbud, dels et tilbud om test til borgere af anden etnisk herkomst i udsatte boligområder.
”Med denne del af projektet forventer vi at opnå ny viden om smittespredning blandt sårbare grupper, og dermed viden om, hvordan vi fremover bedst muligt beskytter disse grupper af borgere i Danmark. Det er vigtigt for vores samlede håndtering af epidemien”, siger overlæge Robert Skov fra SSI.

Fase 2 af Vi Tester Danmark Projektet finansieres af TrygFonden og HelseFonden.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Kasper Karmark Iversen på kasper.karmark.iversen@regionh.dk og telefon 28712753

Læge Kamille Fogh på kamille.fogh.01@regionh.dk og telefon 38 68 64 32

Professor Steen Ethelberg på set@ssi.dk og telefon 32683545

Fakta om Vi Tester Danmark

Projektet ”Vi Tester Danmark” er et samarbejde mellem SSI, Kommunernes Landsorganisation og Regionerne med støtte fra interesseorganisationer. Der deltager en række eksperter fra SSI, Universiteterne og Regionerne.

Du kan læse meget mere om projektet på www.vitesterdanmark.dk.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil