"Vi Tester Danmark" skal styrke kampen mod COVID-19

Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne sætter storstilet COVID-19-projekt i gang. Projektet bakkes op af Sundhedsstyrelsen (SST), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Billede af tomme stolesæder

Som fortalt af professor Kasper Iversen i Lægens Bord her til aften sætter Statens Serum institut (SSI) med en lang række eksperter i nærmeste fremtid gang i et storstilet COVID-19-screeningsprojekt. Det har fået navnet ”Vi Tester Danmark”. Bag invitationen står en lang række eksperter fra SSI, regionerne og universiteterne, som nu beder borgerne om hjælp til at blive klogere på den igangværende COVID-19-epidemi. Undersøgelsen bakkes desuden af Sundhedsstyrelsen (SST), og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

”Vi har brug for mere viden om COVID-19, så vi kan håndtere sygdommen bedst muligt i fremtiden. Hvis vi kan blive klogere på, hvordan virus smitter, og om der er særlige risikofaktorer knyttet til bestemte patientgrupper, så har vi langt bedre mulighed for at håndtere epidemien. Og det vil også give os mulighed for at lave forebyggende tiltag”, siger professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet.

Du kan gøre en forskel

Når første del af ”Vi Tester Danmark” er slut midt i oktober, er det håbet, at op mod en 1.000.000 borgere har udfyldt spørgeskemaet, og at op mod 500.000 borgere har foretaget en antistoftest. Den store mængde data vil kunne give indblik i en række forhold, der er af afgørende betydning for, hvordan man fremadrettet bedst muligt håndterer Corona-epidemien.

”Som borger har man en unik mulighed for at gøre en vigtig forskel”, siger overlæge Robert Skov fra SSI og fortsætter: ”Resultaterne fra undersøgelsen vil give os meget bedre mulighed for at tage målrettede værktøjer i brug i bekæmpelsen af coronavirus. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man deltager.”

"Jeg ser mange patienter, som har vanskeligt ved at komme sig over infektionen. Vi ved meget lidt om hvem og hvorfor nogle får senfølger - og andre ikke. Spørgeskemaet skal sammen med antistofsvarene give os mere viden om senfølgerne til COVID-19", siger professor Lars Østergaard Aarhus Universitetshospital.

Et brev i e-boks

Når invitationen fra ”Vi Tester Danmark” lander i folks e-boks, er det med en opfordring til hver enkelt om at svare på et spørgeskema. Herudover er der mulighed for at melde sig til at udføre en hjemmetest for antistoffer ved at prikke sig i en finger. Den viser, om man tidligere har haft COVID-19-infektion. I alt 500.000 vil kunne få foretaget en antistoftest i denne undersøgelse. Hvis flere end 500.000 ønsker at lave antistoftest, bliver der foretaget en lodtrækning. Tilmeldingen til testen foregår direkte i spørgeskemaet. Dem der bliver udtrukket til at modtage en antistoftest vil få besked om dette i en e-mail og efterfølgende modtage et testkit med posten. Når testen er gennemført, kan svaret indsættes i et nyt spørgeskema. Informationer om hvordan man deltager i spørgeskemaundersøgelsen, og hvordan man måler, om man har antistoffer, kan ses på "Vi Tester Danmarks" hjemmeside.

En stor undersøgelse i flere etaper

”Vi Tester Danmark” er en undersøgelse i flere etaper. Den første etape som nu løber af stablen, omhandler generel screening af en stor gruppe borgere i Danmark. Derudover er der planer om screening af forskellige udsatte grupper, sundhedspersonale og gymnasieelever. I januar 2021 er det planen at gentage befolkningsscreeningen.

Studiet har til formål at afklare centrale spørgsmål, der på væsentlige områder vil kunne bidrage til den fremtidige håndtering af Corona-epidemien. Det drejer sig blandt andet om belysning af forhold omkring dimensionering af behandlingskapaciteten samt den forebyggende indsats, så den styrkes over for personer med øget risiko for infektion og/eller øget risiko for sygdomsforårsagende infektion. Det ventes også at være relevant i forbindelse med en forventet fremtidig vaccinationsindsats.

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Callcenter – Vi Tester Danmark – 7080 3947

Åbningstid:
Mandag – torsdag kl. 16 – 21
Fredag lukket
Lørdag - Søndag kl. 10 - 15
 
 

Fakta om ”Vi Tester Danmark”

Deltagere i projektgruppen:

Region Hovedstaden: Professor, overlæge Kasper Karmark Iversen, Professor, overlæge Henrik Ullum, Professor, overlæge Thomas Benfield, Professor, overlæge Susanne Dam Poulsen, Professor, overlæge Henning Bundgaard, Forskningschef, professor Thea Kølsen Fischer, læge Kamille Fogh, læge Bibi Scharff Region Hovedstadens akutberedskab: Direktør, lektor Freddy Lippert, Professor, overlæge Frederik Folke. Region Midtjylland: Professor, overlæge Berit Andersen, Professor, Ledende Overlæge Lars Østergaard, Ledende Overlæge Sven Ellerman Eriksen. Region Nordjylland: Professor, overlæge Henrik Nielsen. Region Syddanmark: Professor, overlæge Isik Johansen. Region Sjælland: Lektor, Overlæge Lothar Wiese. Roskilde Universitets Center: Professor Lone Simonsen. Lektor Viggo Andreasen. Statens Serum Institut: National AMR-koordinator, overlæge Robert Skov, Faglig direktør, Professor Kåre Mølbak, Afdelingschef, Overlæge Tyra Krause, Afsnitsleder, Professor Steen Ethelberg, Sektionsleder Charlotte Sværke Jørgensen, Overlæge Anders Fomsgaard, Afdelingschef Claus Nielsen, Overlæge Anders Koch. Testcenter Danmark: Direktør Anne Marie Vangsted, Overlæge Ute Wolff Sönksen.

Myndigheder der støtter projektet:

Statens Serum institut, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunernes Landsforening, Danske regioner

Organisationer der støtter projektet:

Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Ældresagen, De Hjemløses Landsorganisation, Lægeforeningen, Hjerteforeningen, Sex og Samfund, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, Rådet for Etniske Minoriteter.

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil