Mange danskere oplever senfølger efter covid-19

Forskere på Statens Serum Institut er nu klar med de første resultater fra verdens største spørgeskemaundersøgelse af senfølger – EFTER-COVID.

Billede af coronavirus 02

Nyt: Den videnskabelige artikel har nu været igennem peer-review og er udkommet i endelig version i tidsskriftet ”Nature Communications”. Det gjorde den 21. juli 2022.  

I august 2021 lancerede Statens Serum Institut (SSI) verdens største spørgeskemaundersøgelse af senfølger forbundet med covid-19 – EFTER-COVID.

Indtil i dag er 2 millioner danskere blevet inviteret til at være med, og mere end 600.000 har takket ja. EFTER-COVID består af flere delundersøgelser, der både omfatter personer, der har været smittet tidligt i epidemien, og personer der løbende bliver smittet.

Nu er forskerne på SSI klar til at løfte sløret for nogle af de første resultater fra den del af undersøgelsen, der drejer sig om personer, der har været smittet tidligt i epidemien, før delta- og omikronvarianterne dominerede. Og før vaccinationsprogrammet var bredt udrullet. De har besvaret spørgeskemaer om deres fysiske symptomer 6-12 måneder efter, at de havde været smittet.

Læs den fagfællebedømte artikel her.

Stort og bredt studie af 152.880 danskere

For at kunne tage hensyn til den generelle sundhedstilstand i befolkningen, inviterede forskerne også personer, der ikke havde været smittet, og spurgte ind til deres symptomer i dagligdagen. Derved var det muligt at sammenligne de to grupper og få et præcist billede af, hvilke symptomer der var senfølger.

I alt deltog 152.880 danskere i denne del af EFTER-COVID. Heraf 61.002 tidligere smittede, og 91.878 der ikke havde været smittet.

Største og mest repræsentative undersøgelse

Forskerne bad også om oplysninger omkring livstilsfaktorer. På samme måde indhentede de oplysninger fra de landsdækkende danske sundhedsregistre om kroniske sygdomme og andre faktorer som man kan forestille sig også spiller en rolle i udviklingen af senfølger.

”Vores studie er ikke bare den største spørgeskemaundersøgelse af senfølger til dato. Det er nok også den undersøgelse, der er mest repræsentativ for en bred befolkning. Den omfattende danske teststrategi har givet os nogle helt unikke muligheder for at invitere deltagere ud fra, om de er testet positive eller ej. Det giver os en klar fordel i forhold til senfølgestudier, der måske kun har inkluderet personer, som har haft et alvorligt covid-19 forløb”. siger Anna Irene Vedel Sørensen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Fysiske symptomer var almindelige hos tidligere smittede

Resultaterne var klare. Næsten 30% af deltagerne oplevede stadig minimum ét fysisk symptom 6-12 måneder efter tidligere smitte.

Hos deltagere, der ikke havde været smittet, var det kun 13%.

Da forskerne dykkede yderligere ned i tallene, fandt de, at smags- og lugtforstyrrelser sammen med udpræget træthed var de hyppigste senfølger, som folk oplevede. Og sygefraværet var også højere hos de tidligere smittede.

Kvinder er mest udsatte

Det store datamateriale gav også forskerne mulighed for at se på, hvem der var mest udsat for at blive udsat for senfølger.

Her var det klart kvinder, der oftere oplevede senfølger. Der var også en overvægt af senfølger hos midaldrende, og hos personer der havde været indlagt på hospitalet med covid-19.

Mere på vej fra EFTER-COVID om omikron

”Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen er baseret på data fra før delta- og omikronvarianterne blev dominerende, og før vaccinationsudrulningen slog igennem. Vi forventer ikke, at den mildere infektion, vi ser i dag, nødvendigvis giver sig udslag i samme grad af senfølger. Men det er noget vi arbejder på at undersøge. Vi kan heller ikke afvise, at folk, der har senfølger, i højere grad har deltaget i undersøgelsen.”, siger professor Anders Hviid fra SSI. Sammen med professor Steen Ethelberg også fra SSI, leder han EFTER-COVID-undersøgelsen.

Han fortsætter:

”Men der tegner sig helt klart et billede af, at epidemien har påvirket mange danskeres sundhed i lang tid efter, at den akutte infektion er overstået. Nogle vil måske sige, at de senfølger, vores deltagere rapporterer, ikke nødvendigvis er alvorlige. Men det er helt tydeligt, at mange danskere oplever en forringelse af deres helbred. Det er vi nødt til at forholde os til.”

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI