RS-virus stiger fortsat, mens covid-19 har stabiliseret sig

Antallet af smittede med luftvejssygdommen RS-virus stiger fortsat. Samtidig ser SARS-CoV-2 ud til at stabilisere sig efter fire ugers fald i smitten. Det viser ugens tendensrapport.

Efter længere tids fald i covid-19-smitten sker der nu en opbremsning. Smitten falder fortsat i aldersgrupperne over 50 år og de 16-19-årige, mens der ses en stigning i antallet af bekræftede smittede blandt de 0-2-årige, 6-15-årige og de 20-49-årige fra uge 44 til uge 45.

Smitteforekomsten er for anden uge i træk højest blandt de 40-49-årige (113 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 45).

Samlet set er der tale om en stagnation af antallet af covid-19-smittede, mens der dog fortsat ses et fald i forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevandet.

Fortsat fald i indlæggelser

For fjerde uge i træk ses der et fald i antallet af nye hospitalsindlæggelser, hvor der findes en positiv test for SARS-CoV-2. Der er i uge 45 registreret 275 nye indlæggelser sammenlignet med 323 i uge 44.

Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv test for SARS-CoV-2 er forsat meget lavt.

Gruppen af undervarianter vokser

BA.5 er fortsat den dominerende variant, men udgør en faldende andel på 79 % i forhold til 89 % i uge 44.

Undervarianterne BQ.1.1 og BQ.1 er steget i uge 45 til henholdsvis 17 % og 6 %, og BQ.1.1 udgør den hyppigst forekommende undervariant.

Der er ikke noget, der tyder på, at disse undervarianter, der har været i stigning, er forbundet med mere alvorlig sygdom.

RS-virus stiger fortsat

Stadig flere registreres smittede med luftvejssygdommen RS-virus.

Niveauet ligger nu betydeligt højere end i tidligere sæsoner – bortset fra sidste år. Udviklingen af RS-virus kan følges på SSI’s dashboard for RS-virus.

 

Læs den nyeste tendensrapport.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI