Forskning blandt bloddonorer bekræfter: Afstand virker

Det gør en forskel, om man holder afstand og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det har forskere fra Det Danske Bloddonorstudie påvist ud fra studier af bloddonorer. Studiet viser også, at dødeligheden med COVID-19 er 65 gange højere for borgere over 69 år end for dem mellem 17 og 69 år.

Blod 01

Nytter det virkelig noget at begrænse kram, spritte hænder og alle de andre ting, som Sundhedsstyrelsen de sidste mange måneder har opfordret os til?

Ja, det gør det. Det viser ny forskning fra Det Danske Bloddonorstudie. Projektet blev udført af blodbankerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland sammen med Statens Serum Instituts afdelinger for infektionsberedskab og epidemiologisk forskning.

Forskere kontaktede pensionerede bloddonorer i alderen 70 år eller derover fra tre sygehusregioner og bad dem udfylde et spørgeskema om COVID-19. Det indeholdt emner om sygdom i de seneste tre måneder (bl.a. feber, påvirket lugtesans, ondt i halsen, hoste og åndenød) samt spørgsmål om adfærdsændringer, herunder vaner ift. håndvask, begrænsning af håndtryk og kram, reduceret brug af offentlig transport og andre emner, der har fyldt i tiden med coronavirus.

Testede både aktive og pensionerede donorer 

Ud af alle dem, der svarede på spørgeskemaet, blev en mindre gruppe tilfældigt udvalgt og fik mulighed for at blive undersøgt for antistoffer mod coronavirus med en blodprøve.

Samlet set blev 1.201 ældre pensionerede donorer og et tilsvarende antal aktive donorer testet for corona-antistoffer i maj-juni måned i år. Af de ældre bloddonorer testede 1,2 % positive for antistoffer mod COVID-19, og baseret på deltagernes svar i spørgeskemaet kunne forskerne se, at deltagere med antistoffer tilsyneladende var mindre tilbøjelige til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer end dem, der ikke havde antistoffer.

”Vi kan altså se, at det gør en forskel, om man holder afstand og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer”, siger Ole Birger Pedersen. Han står i spidsen for undersøgelsen og er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Studiet viste også, at kun omkring halvdelen af dem, der har haft COVID-19, kunne huske at have haft symptomer på sygdommen.

Beviser på at ældre er i større risiko

Selvom de fleste indlagte COVID-19-patienter er ældre, findes der ikke meget konkret data på den præcise risiko for borgere på 70 år og opefter. De nye data fra pensionerede bloddonorer viser sammen med SSI’s nationale COVID-19-undersøgelsesdata, at dødeligheden for aldersgruppen 17-69 år ser ud til at være nede på 0,083 %, imens den for borgere på 70 år eller derover ligger på 5,4 %. Det vil sige, at dødeligheden er 65 gange højere hos den ældre gruppe sammenlignet med den yngre.

”Vores studie tyder på, at risikoen for at dø med COVID-19 har været markant højere for ældre medborgere over 69 år, end for smittede personer mellem 17 og 69 år”, siger Henrik Hjalgrim, som er professor på Afdeling for Epidemiologisk Forskning på SSI.

Han fortsætter:

”Det er dog vigtig at slå fast, at vores undersøgelse ikke belyser årsagerne til denne forskel, men at anden forskning peger på, at det særligt er samtidig kronisk sygdom, som oftere ses blandt ældre, som forværrer forløbet af COVID-19.”

Fra Bloddonorerne i Danmark skal der lyde en stor tak til bloddonorerne for, at de – selv når de ikke længere kan hjælpe ved at give blod – stadig bidrager til ny viden til gavn for samfundet.

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Ole Birger Pedersen, overlæge, forskningslektor og ph.d.
Klinisk Immunologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.
E-mail: olbp@regionsjaelland.dk
Telefon: + 45 24 92 97 85

Om forskningsprojektet

Projektet blev udført af blodbankerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland sammen med Statens Serum Instituts afdelinger for infektionsberedskab og epidemiologisk forskning. Den videnskabelige artikel er netop udgivet i tidsskriftet Clinical and Infectious Diseases.

Om Det Danske Bloddonorstudie

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) er et forskningsprojekt, der skal virke til gavn både for bloddonorer og danske patienter i bekæmpelsen af sygdomme. Der forskes i bloddonorers blod, som undersøges for biologiske markører, der kan forklare eller forudsige sygdomme. Forskningen er baseret på frivillig deltagelse af danske bloddonorer.

Om Bloddonorerne i Danmark

Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt. Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling. For at sikre det er der behov for ca. 20.000 nye donorer hvert år. Der er ca. 180.000 bloddonorer i Danmark.

Henrik Hjalgrim

Kontakt

Henrik Hjalgrim, Overlæge, Epidemiologisk Forskning / Infektions- og cancerepidemiologi
T. 32683961 @. hhj@ssi.dk Se profil