SSI og KU begynder overtagelsen af det veterinære beredskab

Overtagelsen falder i flere faser. Allerede fra den 1. marts 2019 overtager man analyserne for fugleinfluenza og en række bakteriologiske og parasitære sygdomme.

Fjerkrae 01

Fra den 1. marts 2019 og frem til årsskiftet 2019/2020 overtager Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) løbende det laboratoriebaserede beredskab under den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet.

Samarbejdet mellem SSI og KU får navnet Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). Det laboratoriebaserede beredskab inden for fiskeområdet med videre fortsætter uændret hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Overtagelsen vil ske i flere faser:

  • Den 1. marts 2019 overtager DK-VET analyser for en fugleinfluenza (enzootisk/zoonotisk virologi) samt en række bakteriologiske og parasitære sygdomme (fremgår under fanebladet Analyseoversigt). Dog ikke serologiske analyser.
  • Den 1. juli 2019 overtager DK-VET analyser for svinepest samt andre alvorlige eksotiske virus-sygdomme, der i dag analyseres på Lindholm.
  • Den 1. januar 2020 overtager DK-VET de resterende analyser under beredskabet. 

På samme tid, som opgaverne overdrages, bliver personale fra DTU Veterinærinstituttet også overdraget til DK-VET. Det sikrer videnoverførsel til det ny konsortium.

De analyser, DK-VET tilbyder, fremgår af den nye hjemmeside www.vetssi.dk. Analyseoversigten vil løbende blive opdateret. 

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil