Venezuelansk blødningsfeber i Venezuela

WHO har den 28. april 2017 offentliggjort en beskrivelse af forekomsten af venezuelansk blødningsfeber (VHF) i Venezuela.
Mellem 2004 og uge 8 i 2017 blev der rapporteret om i alt 719 mistænkte tilfælde af VHF. Af disse var 201 (28 %) rapporteret mellem 2015 og 2017.

Antallet af mistænkte tilfælde i 2016, oversteg langt det antal tilfælde, der blev rapporteret i tidligere år (se figuren).

I 2016 rapporterede staten Barinas om 126 mistænkte tilfælde, heraf 21 dødsfald. Heraf var syv laboratoriebekræftet. I Portuguesa blev der rapporteret om 16 tilfælde, heraf fem dødsfald. Tre tilfælde var laboratoriebekræftet.

Både i Barinas og Portuguesa var der flest tilfælde blandt mænd (henholdsvis 69 % og 56 %) og flest tilfælde i aldersgruppen 20-39 år. Der var flest dødsfald blandt mænd i alderen 40-59 år.

I uge 8, 2017 rapporterede staten Barinas om 55 mistænkte tilfælde af VHF, heraf seks dødsfald. To tilfælde blev laboratoriebekræftet. Staten Portuguesa rapporterede om to mistænkte tilfælde og ingen dødsfald.

Venezuelansk blødningsfeber

Sundhedsmyndighederne har igangsat flere tiltag ift. information om sygdommen, skadedyrsbekæmpelse i endemiske områder, epidemiologisk overvågning samt overvågning af kontakter.

VHF er en akut viral hæmoragisk sygdom forårsaget af et arenavirus, Guanarito-virus, som er endemisk i visse områder i Venezuela. Sygdommen blev først identificeret i 1989, i kommunerne Guanarito og Guanare i staten Portuguesa i det centrale Venezuela. Siden da er sporadiske tilfælde og udbrud af denne sygdom blevet påvist.

Sygdommen kan være alvorlig med en dødelighed på 33 %. Virus er forbundet med et reservoir blandt gnavere. Overførsel af Guanarito-virus til mennesker forekommer hyppigst ved indtagelse eller indånding af virusholdig udskillelse af sekret fra gnavere (fx urin, spyt og sekret fra luftvejene).

Symptomer på VFR er feber, utilpashed, hovedpine, ledsmerter, ondt i halsen, opkastning, mavesmerter, diarré, kramper og forskellige blødningsmanifestationer. Den stigende forekomst af VHF-tilfælde i Venezuela siden 2016 kan skyldes variation i gnaverbestanden i de berørte områder. Der vil dog være behov for yderligere undersøgelser for at bekræfte denne eller andre hypoteser.

Det vides, at risikoen for eksponering for Guanarito-viruset er højere blandt dem, der bor eller besøger landdistrikterne, da der er større risiko for at komme i kontakt med inficerede gnavere.

Der er ikke rapporteret om smitte fra menneske til menneske.