Havbakterier i badevandet

Lige nu er der en forhøjet risiko for havbakterier i badevandet, som skyldes de høje temperaturer. Risikoen er størst langs de indre kyster i Danmark, særligt i østersøområdet. Nogle af disse bakterier kan være sygdomsfremkaldende. Mennesker med svækket immunsystem eller med sår på huden, skal være forsigtige. Men de fleste kan bade, som de plejer.

De varme sommertemperaturer de seneste uger har medført, at temperaturen i badevandet flere steder er relativt høj. Det giver mulighed for øget vækst af de såkaldte havbakterier, specielt i de indre farvande, hvor saltindholdet er lavest.

Strandkant

Havbakterier er en samlebetegnelse for Vibrio- og Shewanella-bakterier, der findes i havvand. Nogle af disse bakterier kan være sygdomsfremkaldende hos mennesker. Lige nu er der en forhøjet risiko langs de indre kyster i Danmark, særligt i østersøområdet.

Infektioner med havbakterier er sjældne. Bliver man smittet med havbakterier, vil det oftest vise sig som en infektion i et sår, man havde i forvejen, eller som en øre-infektion. Det går som oftest over af sig selv, men hvis man er generet, bør man søge læge. Hos patienter med anden alvorlig sygdom, der påvirker immunsystemet, kan infektionerne udvikle sig alvorligt.

Havbakterier findes naturligt i havvand, og selv om varmen får bakterierne til at formere sig hurtigere, så kan langt de fleste bade, som de plejer.

”Man skal selvfølgelig nyde det dejlige danske badevejr, men personer der har et svækket immunsystem, og som har sår på huden, skal være forsigtige ved badning i havvand med høj forekomst. De skal også være særligt opmærksomme på at kontakte læge ved tegn på sårinfektion efter badning”
Overlæge Kurt Fuursted fra Statens Serum Institut

Infektioner med havbakterier er aktuelt ikke anmeldelsespligtige i Danmark, men Statens Serum Institut er bekendt med, at der er påvist enkelte tilfælde i Danmark i denne sommer.

Det Europæiske Sygdomsagentur (ECDC) har udviklet en matematisk model, der vurderer risikoen for forekomst af havbakterier i de Nordeuropæiske farvande på baggrund af vandtemperatur og saltindhold. Man kan se kort over forekomsten (Vibrio Map Viewer - europa.eu)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI