Polio i verden - opdatering

Polio har i flere år været tæt på at være udryddet i hele verden, men dette endemål har i de senere år været truet. WHO har derfor siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (senest opretholdt og opdateret af WHO i begyndelsen af juli 2020). I år har COVID-19-pandemien yderligere lagt kontrollen med polio under pres. Afrika kan for første gang erklæres fri for vild poliovirus.

Polio 01

WHO’s krisekomité har på sit seneste møde i begyndelsen af juli vurderet, de fremskridt mod den endelige udryddelse af polio, som var opnået i de seneste år, er tabt, og at risikoen for international spredning af poliovirus er på det højeste niveau siden den internationale krisesituation blev erklæret i 2014. Medvirkende til dette er i 2020 også, at mange landes ressourcer har måtte re-allokeres til kampen mod COVID-19-pandemien. I 2019 sås en kraftig stigning i poliotilfælde forårsaget af vild poliovirus i Pakistan, og desuden udbrud af vaccinerelateret polio i en række nye lande i både Afrika og Asien. I 2020 har der været flere poliotilfælde forårsaget af vild poliovirus i både Afghanistan og Pakistan end på samme tid sidste år, ligesom der er sket spredning mellem de to lande. Derudover er der fortsat påvist sygdomsfremkaldende vaccinestammevirus i en række lande, og især af type 2 (cVDPV2). Dette udgør en særlig risiko, da den vilde type 2-poliovirus er udryddet og derfor fjernet fra de normalt anvendte orale poliovacciner. WHO håber i år at kunne introducere en ny særlig type 2-poliovaccine, som kan forhindre eller minimere spredningen af disse vaccinestammevirus.

WHO’s krisekomité vurderer, at der fortsat er risiko for spredning af vild poliovirus (VPV) fra Afghanistan og Pakistan, se tabel. Nigeria er nu taget af denne liste, da der ikke er rapporteret tilfælde af vild poliovirus type1 i hele perioden 2017-2020, og at vild poliovirus nu regnes for udryddet i landet. Dette betyder, at Afrika for første gang nogensinde kan erklæres fri for vild poliovirus. Der er derimod påvist et enkelt tilfælde af cVDPV2 i Nigeria i 2020, senest den 1. januar.

Derudover vurderer WHO, at der også er risiko for international spredning af vaccinestamme-poliovirus af type 1 (cVDPV1) fra Malaysia, Myanmar og Filippinerne.

Endelig vurderer WHO, at der også er risiko for international spredning af vaccinestamme-poliovirus af type 2 fra de lande som har fået påvist dette, se tabel.

Tabel 1. Oversigt fra WHO med lande hvor vild poliovirus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVPV)* er påvist  frem til 29. juli 2020 og til sammenligning samme periode i 2019, samt dato for seneste sygdomsdebut for poliotilfælde med slappe lammelser 

Bliv revaccineret inden rejsen

I medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR) er der fortsat krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Myanmar eller Filippinerne, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen. Vaccination mod polio som led i udlandsrejse skal betales af den rejsende selv.

SSI’s rejseside vil særlige forhold om poliovaccination fremgå øverst på den enkelte landeside.

Ved rejser til lande, hvor der er sket eller aktuelt vurderes at være risiko eller dokumentation for spredning af cirkulerende poliovirus af type 2 (cVDPV2) anbefales (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i landet, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

Dette omfatter følgende lande: Angola, Benin, Cameroun, Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Elfenbenskysten, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Ghana, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Filippinerne, Somalia, Togo og Zambia.

Spredning af denne type vaccinederiveret poliovirus vurderes som alvorlig, fordi vild poliovirus af type 2 er udryddet, og denne komponent derfor blev fjernet fra de orale poliovacciner ved et koordineret skift til bivalent oral poliovaccine (type 1 og 3) i april 2016.

Ved rejser til lande hvor VPV eller cVDPV er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPD eller cVDPV, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Mozambique (cVDPV2), Papua Ny Guinea og Indonesien (cVDPV1) samt Kina.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil