Smitte i husstanden forekommer, selv når den først fundne person har meget lav SARS-CoV-2 virusmængde i prøven. Men risikoen er mindre, end når der er meget virus i prøven

Et nyt studie fra Statens Serum Institut har set på sammenhængen mellem alder, mængden af virus og smitsomhed af SARS-CoV-2.

Billede af coronavirus 02

REVIDERET NYHED - OPDATERET DEN 26.03.21 EFTER INPUT FRA FAGFOLK

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet har undersøgt sammenhængen mellem alder, virusmængde i en podning og andelen af husstandsmedlemmer, der smittes med SARS-CoV-2, som er den virus, der giver covid-19. Studiet så på danske husstande med 2-6 husstandsmedlemmer.

I perioden fra den 25. august 2020 til 10. februar 2021 blev der i alt identificeret 66.602 personer, der som de første i en husstand blev testet positive for SARS-CoV-2 med PCR-test i TestCenter Danmark (TCDK). I disse husstande var der registreret 213.576 yderligere husstandsmedlemmer, hvoraf 103.389 (48%) blev fundet positive i PCR-test 1-14 dage efter det første tilfælde i husstanden.

Ct-værdien

Ct-værdien er et udtryk for, hvor mange viruspartikler der er i en prøve. Jo højere Ct-værdien er, jo færre viruspartikler er der tilstede i prøven, og omvendt.
Resultaterne viste som ventet, at jo lavere Ct-værdi, den første positive person i en husstand havde i sin podning (dvs. jo flere viruspartikler), jo flere husstandsmedlemmer blev fundet positive indenfor 14 dage (figur 1).

Smitte ses ved lav virusforekomst

Men resultaterne viste også, at selv ved høje Ct-værdier (lav virusmængde) i prøven, var der sket smitte til andre personer i husstanden. For eksempel blev 8% af husstandsmedlemmerne til personer, der var positive for SARS-CoV-2 med en Ct-værdi på 38, også fundet positive med SARS-CoV-2 inden for to uger. En Ct-værdi på 38 er grænsen for, hvornår en prøve bedømmes til at være positiv.

Set ud fra et forebyggelsessynspunkt er det dermed relevant at udføre smitteopsporing i husstande, hvor det først fundne tilfælde har lav virusmængde i prøven.

Figur over Covid-19 smitte

Umuligt at sætte minimumsgrænse for smittefare

På baggrund af laboratoriestudier, hvor Ct-værdier er sammenholdt med evnen til at dyrke virus i cellekulturer, har flere forskere foreslået et ”cut-off” eller en minimumsgrænse på Ct-værdien på 30 for smittefarlighed. Man mente således, at personer med en Ct-værdi over 30 havde så lille virusmængde i sig, at de ikke udgjorde nogen smittefare.

Det nye studie viser imidlertid, at det ikke vil være muligt at sætte en præcis cut-off for smittefarlighed

Lav virusmængde i en prøve kan skyldes flere ting – dels varierer virusmængden over tid i infektionsforløbet, og dels kan der være et problem i forbindelse med prøvetagning.

Det er på baggrund af dette studie ikke muligt at give svar på, om personer med meget lav virusmængde (høj Ct-værdi ) er smittsomme på det tidspunkt, prøven blev taget. Men studiet viser klart, at ud fra et forebyggelsesperspektiv vil en cut-off værdi på Ct 30, som foreslået af flere forskere betyde, at en betydelig andel vil få et negativt svar. Dermed kan man miste mulighed for at opspore positive husstandsmedlemmer og derved ikke få stoppet et betydeligt antal smittekæder.

Ældre smitter mere

Studiet viste også, at uanset hvor meget virus den først smittede person i en husstand havde, blev flere andre husstandsmedlemmer smittet med SARS-CoV-2, jo ældre den først smittede person var. Årsagen til dette kendes ikke.

Dette er et af de første studier, der viser sammenhængen mellem virusmængder, målt ved Ct-værdier, alder og risiko for flere smittede personer i en husstand.

Læs mere

Du kan læse mere om det nye studie her:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.28.21252608v1

Kontakt

For yderligere information kontakt SSI's presseafdeling på 2260 1123 eller på vores pressemail presse@ssi.dk