Reproduktionstallet har ligget under eller omkring 1 siden slutningen af april

Statens Serum Institut beregner det effektive reproduktionstal, også kaldt kontakttallet (tidligere refereret til som ’smittetrykket’), ud fra antallet af personer, der indlægges med COVID-19. Dermed er det mindre påvirkeligt over for ændringer i testkriterierne.

Illustration af reproduktionstal 01

Under COVID-19-epidemien er begrebet ”smittetryk” for alvor blevet et udtryk, som alle har hørt om eller bruger. Men da dette udtryk kan mistolkes som hyppigheden af en sygdom, er Statens Serum Institut (SSI) nu gået over til at kalde det ’kontakttallet’. Det vil sige hvor mange kontakter, et sygdomstilfælde i gennemsnit bringer smitten videre til. De færreste vil på stående fod kunne sige, præcis hvordan dette tal regnes ud. Denne uges trend og fokus rapport fra SSI ser derfor nærmere på kontakttallet i forhold til COVID-19.

Det basale reproduktionstal (R0)

Når man skal beskrive, hvor smitsom en infektionssygdom er, bruger man det basale reproduktionstal (R0). Det viser, hvor mange personer én smittet i gennemsnit vil smitte videre i en befolkning, hvor ingen har mødt infektionen før, og hvor alle derfor er modtagelige.

Da den situation kun er der i meget kort tid, er R0 imidlertid en teoretisk indikator, som alene kan estimeres på baggrund af matematiske modeller.

Over eller under 1

Hvis R0 er under 1, smitter hver person færre end én person. Sygdommen vil dermed dø ud, og vi opdager måske aldrig, at den har været der.

Hvis R0 er større end, 1 spreder infektionen sig i befolkningen. Og jo større, R0 er, des større sandsynlighed er der for at, sygdommen kan give føre til udbrud og epidemier.

Noget af det mest smitsomme, vi kender til, er mæslinger, skoldkopper og fåresyge, hvor R0 er over 10. R0 for SARS-CoV-2, der fører til COVID-19, er estimeret til at være mellem 2 og 4. Disse estimater er dog stadig behæftet med stor usikkerhed. Og de vil kunne variere i forskellige befolkninger.

Det effektive reproduktionstal

Mens R0 som nævnt er en teoretisk indikator, som beskriver, hvor smitsom en sygdom er i en helt modtagelig befolkning, beskriver det effektive reproduktionstal Re det antal personer, som en smittet smitter i den aktuelle befolkning.

Dette tal kan også kaldes ’kontakttallet’. Altså hvor mange kontakter en et sygdomstilfælde i gennemsnit bringer smitten videre til.

Om en epidemi vokser eller aftager i befolkningen, afhænger på den måde af om, Re er over eller under 1.

Hvordan beregnes kontakttallet?

Der er en række forskellige måder, som man kan estimere Re på. SSI har valgt at beregne det ud fra antallet af indlagte med COVID-19.

”Det gør vi, fordi man regner med, at antallet af personer, der indlægges med COVID-19, påvirkes langt mindre af ændringer i kriterierne sammenlignet med, hvem der er blevet testet og dermed antallet af registrerede tilfælde”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Ved at beregne kontakttallet ud fra antallet af indlagte vil estimatet beskrive en udvikling der ligger 9-14 dage tilbage i tid. Det vil det, fordi der går noget tid, fra en person smittes, til han eller hun bliver indlagt med COVID-19. SSI samarbejder lige nu med forskere fra DTU på at udvikle andre metoder til at beregne kontakttallet. Metoder der er bedre i stand til at tage højde for denne forsinkelse ved at estimere smittetidspunktet og tage højde for forsinkelse i rapportering, samt metoder som er bedre til at registrere dag til dag ændringer.

Hvordan er kontakttallet i øjeblikket?

Kontakttallet har ligget under eller omkring 1 siden slutningen af april. Det er udtryk for, at antallet af personer, der bliver indlagt med COVID-19, har været faldende.

Det blev senest beregnet den 8. juni. Her fandt man ud af, at kontakttallet havde været 0,5 (0,3-0,7) i ugen op til den 4. juni.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil