De første foreløbige resultater af undersøgelsen for COVID-19 i befolkningen er nu klar

Resultaterne tyder på, at få procent (0,5%-1,8%) af den danske befolkning har haft COVID-19 infektion. Men de skal tages med stor forsigtighed, siger Statens Serum Institut.

Billede af coronavirus 02

Statens Serum Institut (SSI) er nu klar med de første, foreløbige resultater fra befolkningsundersøgelsen af seroprævalens af COVID-19. Det vil sige hvor mange, der har været smittet med ny coronavirus.

Undersøgelsen består i at tage en blodprøve fra raske danskere (deraf navnet sero) og teste den for COVID-19 antistoffer.

2.600 danskere udvalgt

Til det formål blev 2.600 danskere, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, tilfældigt udvalgt og inviteret til at tage en antistoftest. Den foregik i de hvide TestCenter Danmark telte, der de seneste uger er blevet opført rundt omkring i landet. Blodprøverne er herefter blevet analyseret med en såkaldt ELISA-metode på SSI.

Blandt de første 2.600, der blev inviteret, har 1.071 (41,2%) valgt at blive testet. Heraf blev der fundet 12 positive. Det svarer ifølge SSI til en seroprævalens på 1,1% (95%-konfidensinterval 0,5-1,8).

Eller sagt på mere jævnt dansk: Resultaterne tyder på, at få procent – imellem 0,5% og 1,8% - af den danske befolkning har haft COVID-19 infektion.

Skal tages med forbehold

Tallene skal dog tages med forbehold og fortolkes med stor forsigtighed.

”Dels er der kun tale om resultaterne fra første del af den gradvise udrulning af undersøgelsen. Den er stadig i gang og der vil komme flere resultater i de næste uger”, siger afsnitsleder Steen Ethelberg fra SSI, der leder den projektgruppe, der står bag undersøgelsen.

Han fortsætter:

”Dels har det indtil videre kun været muligt at foretage antistoftest blandt voksne og i de fem telte, der er placeret i København, Aarhus, Aalborg, Næstved og Odense. Af hensyn til transportafstanden blev der alene inviteret personer med bopæl i disse fem eller tilstødende kommuner – i alt 30 kommuner. Så tallene siger kun noget om seroprævalensen i disse kommuner.”

”Om tallene kan overføres til hele den danske befolkning kan derudover også være påvirket af, om grupper med uens smittemønster vælger eller ikke vælger at tage imod tilbuddet om at blive testet”, siger Steen Ethelberg.

Brug for at teste 6.000

Ifølge en tidligere lavet ekspertgruppe-beregning skal der testes 6.000 personer – 2.000 i Region Hovedstaden og 1.000 fra hver af de øvrige regioner – for at opnå den ønskede præcision, så man kan fordele seroprævalensen på regioner.

”Estimatet vil blive mere præcist, efterhånden som undersøgelsen rulles yderligere ud. Der er allerede inviteret til test af flere borgere”, siger Steen Ethelberg.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil