God beskyttelse når AstraZeneca-vaccinen kombineres med andendosis fra Pfizer/BioNTech eller Moderna

Nyt studie fra Statens Serum Institut påviser en høj effektivitet på 88% af et kombineret vaccinationsprogram, som er sammenligneligt med effektiviteten med to doser af Pfizer/BioNTechs covid-19-vaccine.

Billede af kanyle og ampul

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har i et nyligt offentliggjort studie undersøgt beskyttelsen af et kombineret vaccinationsprogram med covid-19-vaccinen Vaxzevria® fra AstraZeneca som første dosis og en covid-19 mRNA-vaccine, dvs. enten Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech eller Spikevax® fra Moderna som anden dosis mod SARS-CoV-2-infektion samt covid-19-relateret indlæggelse og død.

Denne kombination af forskellige vaccinetyper blev besluttet, da Sundhedsstyrelsen i foråret 2021 valgte af fortsætte vaccinationsudrulningen uden brug af covid-19-vaccinen Vaxzevria®. Dette blev besluttet, da der blev fundet sammenhæng mellem vaccination med Vaxzevria® og sjældne alvorlige bivirkninger.

Effektiviteten af et kombineret vaccinationsprogram

Det er primært personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (målgruppe 4), som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® (99,3%). I alt modtog 144.360 personer første vaccination med Vaxzevria® hvoraf hhv. 88.050 og 48.501 personer modtog Comirnaty® eller Spikevax® som anden dosis.

Studiet viser, at fra fjorten dage efter et kombineret vaccinationsprogram reduceres risikoen for infektion med SARS-CoV-2 med 88% sammenlignet med uvaccinerede personer. Dette er sammenligneligt med effektiviteten af to doser Comirnaty® på 90%, som tidligere er blevet vist i et dansk studie. Yderligere ses det at den første dosis af Vaxzevria® reducerer risikoen for SARS-CoV-2 infektion med 29-44% i perioden 14 til 83 dage efter stikket er givet.

Ingen covid-19-relaterede indlæggelser eller dødsfald fandt sted efter vaccination med et kombineret vaccinationsprogram. Det var derfor ikke muligt at estimere effektiviteten for disse udfald.

Effektiviteten af et kombineret vaccinationsprogram er undersøgt i perioden fra den 8. februar til den 23. juni 2021. Varianten B.1.1.7 (alfa) var dominerende efter midt-februar. Varianten B.1.617.2 (delta) udgjorde kun en meget lille andel af SARS-CoV-2-tilfældene i perioden. Det er derfor ikke muligt, at sige noget om beskyttelsen mod deltavarianten af det kombinerede vaccinationsprogram på baggrund af disse resultater.

Forskningen fortsætter på SSI

Forskerne på SSI fortsætter med at undersøge vaccineeffektiviteten.

”Det er vigtigt, at vi løbende afdækker vaccinernes effekt i den virkelige verden, særligt når vi giver vaccinerne i kombinationer, der ikke tidligere er afdækket i egentlige lodtrækningsforsøg. Derudover skal vi løbende følge effekten af vores vaccinationsprogrammer på de nye SARS-CoV-2-virusvarianter og finde ud, hvor længe den beskyttende effekt fastholdes,” siger Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør på Statens Serum Institut.

Læs mere

For en teknisk gennemgang af metoderne og flere resultater er det nye studie tilgængeligt som preprint.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI