Stigning i antal influenzaindlæggelser

Der er set en støt stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza i løbet af den seneste 1½ måned. Der er hovedsageligt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medføre hospitalsindlæggelser og dødsfald og evt. øget belastning på sundhedsvæsnet.

Antallet af influenzaindlæggelser er også steget de seneste uger, men stigningstakten ser foreløbigt ud til at være på niveau med tidligere influenzasæsoner, ligesom antallet af patienter, der har modtaget intensiv terapi ikke er højere end tidligere sæsoner. Der har i alt været indlagt 541 patienter med influenza i denne sæson, heraf har 30 patienter modtaget intensiv terapi. Der kan dog være nogen forsinkelse på registreringen af indlagte influenzapatienter.

Der er stadigt ikke tegn på betydelig smittespredning i samfundet, idet andelen af patienter, der kontakter praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, stadigt er lav.

I flere europæiske lande rapporteres om høj influenzaaktivitet, stor belastning på hospitalerne, ligesom der ses overdødelighed.

Selvom det foreløbigt ser fredeligt ud i Danmark, kan situationen ændre sig de kommende uger. Statens Serum Institut følger situationen nøje.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner