COVID-19-epidemien har indtil nu kun ført til meget begrænset overdødelighed i Danmark

Der er dog markant større dødelighed ved COVID-19 for ældre, end man ser ved en almindelig sæsoninfluenza.

Grafik til trend og fokus om dødelighed

Lige siden, at man første gang hørte om COVID-19, har et af hovedspørgsmålene været, hvor dødelig den nye virus er?

Derfor sætter denne uges trend- og fokus-rapport fra Statens Serum Institut (SSI) fokus på dødelighed i Danmark under COVID-19 epidemien.

Hvordan har den generelle dødelighed været?

På SSI overvåges den generelle dødelighed i befolkningen året rundt. Ved hjælp af statistiske modeller over antallet af døde i tidligere år, kan man se, om der er overdødelighed i befolkningen i en given uge.

Fra den 1. januar til den 26. april 2020 var der i alt 19.359 dødsfald i Danmark. Heraf 428 døde relateret til COVID-19. Siden årets begyndelse har dødeligheden dog ligget inden for det normale niveau på nær uge 14. og 15. Her var der henholdsvis 17 og 7 dødsfald over den forventede dødelighed.

”Dermed har epidemien indtil nu kun ført til en meget begrænset overdødelighed”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Hvor dødelig er COVID-19?

Ser man på COVID-19, så bliver dødeligheden ofte opgjort i form af en Case Fatality Rate (CFR). Det vil siger den andel af de bekræftede tilfælde, som dør.

I Danmark ligger CFR lige nu på knap 5%, men det varierer meget fra land til land. Fra mindre end 1% i Singapore til 18% i Frankrig. WHO vurderer CFR for COVID-19 til at være 3,4%.

CFR afhænger både af, hvor mange der testes, alderssammensætningen og andelen med underliggende sygdomme i befolkningen. Og da mange smittede, der kun har milde symptomer, ikke bliver testet, er CFR højere end den reelle dødelighed.

Den reelle dødelighed kaldes IFR (Infection Fatality Rate). Den kan beregnes ved, at man på forskellig vis prøver at tage højde for mørketallet.

”Der foreligger nu data fra flere studier, hvor man har taget højde for mørketallet, og den reelle dødelighed er langt lavere, faktisk i promille størrelsen”, siger Tyra Grove Krause

Mere dødelig end sæsoninfluenza

SSI har også set på dødeligheden af COVID-19 i forhold til almindelig sæsoninfluenza.

For COVID-19 er der flest døde i aldersgrupperne 60 år og opefter ligesom andelen af smittede, som er døde, stiger gradvis med alderen. Således er 41% af de smittede over 90 år afgået ved døden. For de 80-89-årige er tallet 25% og for de 70-79-årige 15%.

”Det betyder, at andelen der er døde som følge af COVID-19 i forhold til sæsoninfluenza er ca. 3 gange højere for personer i aldersgruppen 70-79 år og for dem over 80 er den mere end dobbelt så høj”, siger Tyra grove Krause tilføjer:

”For de ældste aldersgrupper er det altså mere alvorligt at blive smittet med COVID-19 end med influenza.”

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil