Polio i verden opdatering

Polio er tæt på at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (senest opretholdt og opdateret af WHO den 2. maj 2017).

Aktuelt spredes poliovirus fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria, tabel 1. Nigeria er ny på denne liste i forhold til februar 2017 og er medtaget af WHO, selvom sidste rapporterede tilfælde af vild poliovirus og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV)* var henholdsvis den 21. august og 28. oktober 2016. Dette skyldes, at en stor del af befolkningen i det nordlige Nigeria er helt eller delvist utilgængelig for vaccination, og WHOs krisekomité vurderer, at der med stor sandsynlighed cirkulerer uerkendt poliovirus i denne del af landet.

Det betyder, at der p.t., og i medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR), er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan eller Nigeria, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.

Ved rejser til lande hvor vild poliovirus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV)* er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Cameroun, Ukraine, Madagaskar, Myanmar, Guinea og Laos.

Tabel 1. Oversigt fra WHO med lande hvor vild polio virus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVPV) er påvist pr. 3. maj 2017

*) I visse lande med suboptimal vaccinationstilslutning er det kendt, at den levende svækkede poliovirusvaccine (OPV) kan genskabe sin sygdomsfremkaldende evne og medføre cirkulation i befolkningen. Disse virus kaldes cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV). De er aldrig set i Danmark, og OPV har ikke været anvendt i børnevaccinationsprogrammet i Danmark siden 2003.