Koleraudbrud i Zambia

Sundhedsministeriet i Zambia har den 6. oktober 2017 orienteret om et udbrud af kolera i landets hovedstad Lusaka.

Fra 28. september til 7. december 2017 er der rapporteret 547 tilfælde, heraf 15 dødsfald.

Første del af udbruddet var fra den 28. september til den 20. oktober. Fra 21. oktober til 4. november 2017 blev der rapporteret om få tilfælde. Fra 5. november 2017 blev igen set en stigning, se figur 1.

Figur 1: Antal koleratilfælde i Zambia rapporteret med sygdomsdebut fra 28. september til 2. december 2017

Udbruddet begyndte i Chipata-kvarteret og spredte sig fra den vestlige del af Lusaka til den østlige del. Fra den 7. december 2017 omfatter de berørte distrikter Chipata, Kanyama, Chawama, Matero, Chilenje og Chelston.

Seksogtres tilfælde behandles for øjeblikket i kolerabehandlingscentre i Chipata, Kanyama, Matero og Bauleni. En tredjedel af tilfældene er børn under fem år, og to tredjedele er personer på fem år og ældre.

Ud af 282 hurtigdiagnostiske tests har 230 været positive, og i 53 ud af 310 prøver er der dyrket kolerabakterien Vibrio cholerae O1 Ogawa.

Undersøgelse af vandkvaliteten viste, at 42 % af de testede vandprøver var forurenet med enten Escherichia coli eller andre coliforme stave.

Sundhedsministeriet arbejder på at få kontrol med udbruddet.

Udbruddet er i Zambias største by, Lusaka. De mest berørte delområder, Chipata og Kanyama, er tæt befolket og har utilstrækkelig vand, og sanitetsforhold og smitteoverførsel er forbundet med forurenet vand og mad, utilstrækkelig og dårlig hygiejne.

Forebyggelse:
Kolera forebygges primært ved at koge eller rense drikkevand og sørge for, at maden er gennemstegt eller kogt, og bliver serveret rygende varm. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet, de lever i, og derved kan opsamle store mængder bakterier.

Der findes en koleravaccine, som anbefales til nødhjælpsarbejdere, som skal til katastrofeområder, og som kan overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille, hvis ovenstående forholdsregler følges.

Symptomer:
Infektionen viser sig som akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diarré og opkastning. De fleste inficerede har ingen symptomer, men 5-10 % af de smittede udvikler kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Blandt patienter med ubehandlet kolera-sygdom er dødeligheden høj.

Behandling:
Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Relevant antibiotikabehandling kan forkorte forløbet og udskillelse af bakterien. Med korrekt væskebehandling er dødeligheden under 1 %.