Risikovurdering for RS-virus

Der er en fortsat stigning i antallet af smittede med RS-virus. Smitten er især blandt børn under 6 måneder og mange børn indlægges. Det oplyser Statens Serum Institut i en ny risikovurdering for RS-virus.

RS-virus, også kaldet respiratorisk syncytialvirus, giver anledning til luftvejssygdom. Alle kan blive ramt af RS-virus. Men især spædbørn, ældre og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb af RS-virus. Indlæggelser blandt børn er sjældent er forbundet med dødsfald, da risikoen for dødsfald pga. RS-virus er meget lav.

Der er fra uge 32 i år set en stigning af RSV-tilfælde uden for den normale sæson i Danmark. Stigningen tog for alvor fart fra uge 37, og selvom stigningen stagnerede i ugerne 42 og 43 påvises der forsat mange ugentlige RSV-tilfælde. Statens Serum Institut (SSI) har på den baggrund udarbejdet en risikovurdering for det aktuelle RS-virus udbrud i Danmark.

Figur over laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt personer i Danmark

Læs hele risikovurderingen for RS-virus

Især børn under 6 måneder rammes af RS-virus

Baseret på en vurdering af de tilgængelige informationer per 3. november 2022 samt viden fra tidligere år, vurderer SSI, at der er høj sandsynlighed for, at RS-virus vil fortsætte med at cirkulere blandt børn under 6 måneder i de kommende uger, men forventeligt på et lavere niveau end det nuværende.

Sandsynligheden for smittespredning blandt børn i alderen 6-24 mdr. vurderes som moderat, mens smittespredning til øvrige aldersgrupper vurderes som lav.

Samlet set vurderer SSI, at risikoen forbundet med RS-virus er høj for børn under 6 mdr., moderat-høj blandt børn mellem 6 og 24 mdr., og lav for personer over 2 år.

Det er især de mindste børn under 6 måneder, som bliver indlagt som følge af infektion med RS-virus, og derfor vurderes konsekvensen for denne gruppe som høj. Konsekvensen for børn i alderen 6-24 mdr. vurderes som moderat-høj, for gruppen 2-64 år lav og for personer på 65 år og derover som moderat. Der foretages mange tests blandt de ældre aldersgrupper, men der påvises relativt få RSV-tilfælde og indlæggelsesincidensen er lav.

Smitten ventes at aftage de næste uger

SSI vurderer samtidig, at den nuværende RSV-smitte vil aftage i løbet af de kommende uger. Den nuværende epidemi er forårsaget af RSV-B, og det forventes ikke, at den vil cirkulere igen i løbet af de kommende vintermåneder.

I Danmark er der ikke tidligere set to adskilte bølger med RSV-smitte i løbet af én sæson, og derfor vurderes det, at der er lav sandsynligheden for, at vi på et senere tidspunkt i løbet af sæson 2022-2023 ser en tidsmæssigt adskilt bølge med RSV-A-smitte.

I det aktuelle udbrud er det de normalt cirkulerende typer af RS-virus, som forårsager sygdom. Der er ikke tegn på, at de cirkulerende typer medfører mere alvorlig sygdom end normalt.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI