Nye daglige smitteopgørelser skal give borgerne bedre overblik

Nu har SSI.dk hver dag opgørelser, der viser smitteniveauet i kommuner og sogne. De kommunale tal er testkorrigerede for bedre at kunne sammenligne på tværs af landet. Og for ikke at straffe områder med høj testaktivitet.

Coronavirus 03

Fremover vil der blive publiceret en fil på Statens Serum Instituts hjemmeside ssi.dk for alle kommuner med testjusterede smitteniveauer (incidenser) for covid-19, og samtidig en fil for alle sogne med smitteniveauer. Det sker på alle hverdage klokken 14.00. Målet er at give borgere og erhvervsdrivende overblik over smitten i deres område, og bedre mulighed for at forudsige eventuelle lokale nedlukninger.

Ensartede tal gør det muligt at sammenligne

Ekspertgruppen for matematisk modellering har udviklet en model, hvor der kan korrigeres for testaktiviteten på den enkelte kommunes smitteniveau. Ideen er, at man på den måde kan beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19, der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Det kræver, at der tages højde for den aktuelle testaktivitet i den enkelte kommune.

”Det er vigtigt, at vi ikke straffer de kommuner, hvor testaktiviteten er høj. Hvor mange, der testes, har nemlig betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19 man finder og dermed for smitteniveauet. Jo mere, man tester, jo flere tilfælde finder man. Og jo mindre, man tester, jo færre tilfælde finder man.”, forklarer Læge Siri Tribler fra SSI.

Opgørelserne er alene baseret på PCR-test. Den inkluderer således ikke testaktivitet med antigentests.

De mere lokale opgørelser på sogneniveau har ekspertgruppen dog valgt ikke at testkorrigere. Det vurderes nemlig, at de tal er for små til formålet, og at de dermed ville give for stor usikkerhed i resultaterne.

Formålet er at give overblik

Ideen med opgørelserne er, at kommunerne og deres borgere har mulighed for at få et overblik over den aktuelle smitte i deres område. På den måde kan enhver borger selv holde øje med, om deres område nærmer sig de opsatte grænser, som udløser nedlukning og restriktioner. Det betyder at for eksempel private erhvervsdrivende kan være mere på forkant med situationen lokalt og forudse, om butikken må lukkes i en periode.

Læs mere

Du kan finde opgørelserne og flere informationer her på SSI.dk

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI