Antallet af påviste tilfælde af COVID-19 stagnerede i uge 30

Stigningen i antallet af påviste tilfælde af COVID-19 i uge 28 og 29 fortsatte ikke i uge 30. SSI følger situationen tæt, og der er stadigt ikke tegn på større udbrud eller vedvarende smittekæder, der er ude af kontrol.

I uge 30 blev der påvist 247 tilfælde, i forhold til 264 tilfælde i uge 29. Der er set en lille stigning i antallet af nyindlagte med 19 nyindlæggelser i uge 30 i forhold til 14 ugen før. Forekomsten af både påviste tilfælde og nyindlæggelser er ikke højere end i de første uger af juni måned.

Antal bekræftede og nyindlagte COVID-19-tilfælde i Danmark pr. uge, fra 1. juni til 26. juli

Geografisk spredning

De 247 positive tilfælde er fordelt på 54 forskellige kommuner, og 60% af tilfældene findes i Region Hovedstaden og 14% i Region Sjælland. Ud over Københavns kommune, hvor der var 59 tilfælde, har hver af de resterende kommuner mellem 0 og 11 tilfælde. Kommunen med den højeste forekomst er Herlev med 24 tilfælde pr. 100.000 indbyggere svarende til i alt 7 påviste tilfælde.

”Samlet set er der kun meget begrænsede geografiske ophobninger, men der er fortsat mest smittespredning i København og Københavns omegn – især i de nordlige og vestlige omegnskommuner”
Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut

Alder og herkomst

I de seneste to uger har aldersgruppen 13-19 år haft den højeste forekomst, tæt fulgt af aldersgrupperne 20-39 og 40-64 år. Det er også disse aldersgrupper som testes mest, og der er set en øget testaktivitet i aldersgruppen 13-19 år.

Der er en overvægt af tilfælde blandt personer med anden etnisk herkomst, disse tilfælde er spredt over flere forskellige kommuner, især i København, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Køge. De har tilknytning til forskellige lande herunder Irak, Marokko, Israel, Jordan, ex-Jugoslavien og Tyrkiet. Således var kun 41% af tilfældene i uge 30 blandt personer med dansk herkomst, der ellers udgør 86% af befolkningen i Danmark.

”Vi har ikke en entydig forklaring på, hvorfor der er flere med en anden etnisk herkomst blandt tilfældene. Dette er observeret tidligere, og kan både skyldes, at disse borgere i højere grad arbejder i fag med menneskekontakt, at de bor tættere sammen i større familier eller der i højere grad introduceres virus udefra i disse miljøer. Det arbejder vi på at få mere viden om”
Tyra Grove Krause

Afstand, håndhygiejne og test ved symptomer

”Det ser ud til, at den lille stigning vi så i uge 28 og 29, nu er stagneret. Med andre ord er de gløder, vi ser her og der, ikke blevet til egentlige brande. Virus kan holdes i skak, hvis vi stadigt holder afstand og er opmærksom på god håndhygiejne. Og så skal vi stadigt huske at kontakte læge, hvis vi bliver syge. Det er særligt vigtigt nu, hvor mange danskere også kommer hjem fra andre lande, der måske har et højere smittetryk end herhjemme”
Tyra Grove Krause

Sundhedsmyndighederne følger situationen tæt. I uge 30 blev knap 110.000 testet, hvilket er flere end de foregående tre uger. Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter alle nypåviste tilfælde med henblik på kontaktopsporing, så smittekæder kan bremses. Derudover følger sundhedsmyndighederne løbende op på ny udvikling og mødes ugentligt i en såkaldt signal-gruppe for at koordinere det samlede arbejde omkring udbrud og afdækning af smittekæder.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil