Tilfælde af mæslinger i Randers

Klinisk mikrobiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har påvist et tilfælde af mæslinger hos en dansk mand.

Randers 01

En dansk mand fra Randers er blevet smittet med mæslinger på en flyrejse fra København til Berlin.

Manden udviklede et mæslingelignende udslæt i mandags, og fik taget de relevante prøver via egen læge og sat i hjemmekarantæne. I onsdags blev der påvist mæslingevirus fra to forskellige prøvetagningssteder, og Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord blev informeret.

Det har vist sig, at manden var fløjet fra København til Berlin i starten af september måned. Senere var han blevet informeret af de lokale sundhedsmyndigheder i Berlin om, at der havde været en anden passagerer på flyet, som var syg, og som efterfølgende har fået påvist mæslinger.

Denne passager var fløjet fra Berlin til Stockholm den 1/9 og fra Stockholm til København den 2/9, inden han fløj videre til Berlin samme dag. Det var på den sidste tur, at han sad i samme fly, som den nu mæslingeramte danske mand.

De tyske myndigheder har via en e-mail på tysk og engelsk informeret alle ca. 480 passagerer på de 3 flyvninger om, at de har været udsat for smitte. Indtil nu er der i Tyskland påvist yderligere ét tilfælde af mæslinger hos en anden passager på flyvningen fra København til Berlin.

Statens Serum Institut har i dag modtaget prøvemateriale fra Aarhus Universitetshospital fra den danske patient med henblik på at foretage genetisk typebestemmelse af virus.

Mæslinger har en inkubationstid på op til 18 dage, hvorfor evt. yderligere primært smittede forventes at ville have fået symptomer nu. Læger opfordres dog alligevel til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger, og især hvis patienten måtte have modtaget mail eller brev om, at han/hun har været udsat for smitte.

For praktiske formål kan man regne med, at personer født før 1974 har haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte kan anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI´s hjemmeside.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og evt. vaccination af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller typningen.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil