TestCenter Danmark Vest godt undervejs

Der arbejdes hurtigt i Aarhus på at få Danmarks vestlige testcenter helt klar til brug. Fundamentet er lagt, og nu er 50 moduler kommet på plads i ugens tre første dage. Når den planlagte toetagers bygning står helt klar i slutningen af året, bliver det som én samlet bygning på 1.500 kvadratmeter. Man har lært af forløberen i København på godt og ondt.

Billede af TestCen Danmark Vest 01

”Det ser godt ud. I sidste uge havde vi fået lavet opklodsning og jorden klargjort. Mellem mandag og onsdag har de så monteret de her 50 pavillonmoduler. Altså ikke små hvide telte, der også hedder sådan, men rigtige barakker”, fortæller Anja Louise Wittrup O’Brien, der er projektleder for TestCenter Danmark Vest.

”I den kommende tid bliver modulerne samlet, elektronikken installeret og ventilationssystemerne sat op. Så skal alt laboratorieudstyret ind og på plads, og så skal vi i gang derovre”, siger hun.

En tro kopi med modifikationer

Det nye testcenter bliver langt hen ad vejen en tro kopi af TestCenter Danmark Øst på Statens Serum Instituts campus. Planen er også, at det færdige TestCenter Danmark Vest starter ud med en analysekapacitet på 30.000 jyske prøver - det vil sige næsten samme niveau, som det eksisterende TestCenter Danmark Øst lige nu analyserer dagligt (33.000).

Men hvor man i øst lidt efter lidt har bygget et center op med fire bygninger i flere etager, som der i dag myldres ud og ind af, så sætter man i Aarhus tag over hovedet på aktiviteterne og samler alt under én hat fra starten af.

”Vi har lært rigtigt meget af det oprindelige testcenter i København. Vi har for eksempel lært, at de fire separate bygninger i forskellige etager kan give lidt besvær, når prøverne flyttes rundt. Så det, vi har gjort i Aarhus, er at samle det hele i én bygning, så alt er under et tag. Og det er en fordel, fordi man så kan lave et rigtig et godt analyseflow, hvor pladerne altid går i én retning”, fortæller TestCenter Danmarks direktør Anne-Marie Vangsted.

Målet er kort svartid til danskerne

Med én bygning, hvor analyseprocessen fungerer lidt som en fabrikslinje, og prøverne bevæger sig fra den ene ende af bygningerne til den anden, opnår man uden omkostninger høj effektivitet. Et nøgleord for TestCenter Danmark i både øst og vest.

”Vi har jo prøvet at gøre det sådan, at det er så effektivt som muligt. Så prøverne kører igennem et flow, der er tænkt igennem i indretningsplanerne, så de ikke både skal frem og tilbage, og man ikke kommer til at gå i vejen for hinanden. Jeg har også valgt, at vi installerer en lille prøveelevator, så prøverne vil blive sendt direkte op til vores PCR-laboratorie”, siger Anne-Marie Vangsted. Hun fortsætter:

”Når vi optimerer og effektiviserer så målrettet, er det selvfølgelig alt sammen for at gøre flowet så godt som muligt for dem, der arbejder i testcentrene. Men primært er det jo også for at få prøvetiden så langt ned som muligt. Så vi får så kort en svartid som muligt til dem, som sidder i den anden ende og venter på svar,” lyder det fra Anne Marie Vangsted.

Corona-uvenligt design

Ideen med TestCenter Danmark Vest er, at man her kan køre alle prøver fra Vestdanmark. Det vil gøre, at prøverne ikke skal transporteres lige så langt som nu, før de bliver analyseret. Og det er klart forventningen hos TestCenter Danmark, at det vil bringe de samlede svartider for hele landet ned.

”Det er hele ideen med at bygge den her center, at vi får en højere kapacitet og en klart hurtigere svartid”, siger Anne-Marie Vangsted.

Testcenteret kommer desuden til at drives af vindenergi, ligesom designet er gennemtænkt aldeles ”corona-uvenligt”. Det er blandt andet udstyret med automatiserede døre samt et slusesystem mellem dele af laboratoriet, der forhindrer kontaminering på tværs laboratoriet.

Fyn som svingstat sikrer kapaciteten

Strategien med at have to centre har også andre fordele. Hvis der er opstår et udbrud i den ene ende af landet, så kan testcenteret i den anden ende være med til at aflaste.

”Hvis vi pludselig skal køre rigtig mange prøver igennem i København, fordi vi får et udbrud der, så kan man køre prøverne fra Fyn til Jylland. Omvendt, hvis et udbrud opstår et sted i Jylland, kan de fynske prøver køres til København. På den måde opnår vi en sikkerhed for, at kapaciteten i de to centre ikke bliver overskredet. Med Fyn som ”svingstat”, forklarer Anne-Marie Vangsted.

”Vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt, så vi prøver at få en masse mennesker til at arbejde hurtigt lige nu. Men et eksakt tidspunkt for opstart i Aarhus, kan vi ikke give endnu. Forventningen er dog klart, at det bliver i slutningen af året,” lyder meldingen fra TestCenter Danmarks direktør.

Anne-Marie Vangsted

Kontakt

Anne-Marie Vangsted , Biobank, Medfødte sygd. & Vac.beredskab / Biobank, Medfødte Sygd. & Vac.beredskab
T. 32685305 @. amva@ssi.dk Se profil