5. maj er global håndhygiejnedag

WHO inviterer til et online møde med fokus på forebyggelse af spredning af smitte mellem sundhedspersonale, patient og miljø

WHO logo

WHO sætter med den globale håndhygiejnedag fokus på forebyggelse af spredning af smitte mellem sundhedspersonale, patient og miljø, når opgaverne omkring patienten udføres. Denne dag inviterer WHO til et online møde 5. maj kl. 13:00 -14:30. Tilmeldingen sker her: Webinar Registration.

Covid-19 pandemien (Infektionshygiejne og covid-19) har i den grad sat fokus på hygiejne og herunder håndhygiejne som metode til at forebygge spredning af smitte. 

Coronavirus spredes via dråber som udslynges fra luftvejene under tale, nys, sang eller råb. Hermed forurenes overflader og udstyr med mikroorganismer og spredes herfra via hænder, som berører personer, udstyr, miljø eller slimhinder i ansigtet. Håndhygiejne sammen med rengøring er således de anbefalede metoder til afbrydelse af indirekte kontaktsmitte. 

Håndhygiejne er simpel foranstaltning og kan udføres som henholdsvis håndvask eller hånddesinfektion. 

Valg af håndhygiejnemetode afhænger af såvel hændernes tilstand, som den opgave man skal i gang med. 

  • Er hænderne rene og tørre er hånddesinfektion første valg
  • Er hænderne synligt forurenede eller våde skal der vælges håndvask først. Når hænderne er helt tørre efterfølges med hånddesinfektion.
  • Håndhygiejne skal udføres før rene procedurer, efter urene procedurer og efter brug af handsker

Test din viden:

  • Skal der udføres hånddesinfektion eller håndvask, før du tager rene medicinske engangshandsker ud af opbevaringsæsken?
  • Skal der udføres hånddesinfektion eller håndvask efter du har taget handsker af?
  • Skal der udføres hånddesinfektion eller håndvask, før du vaccinerer?
  • Må handsker vaskes eller desinficeres?

Søg dine svar her i National Infektionshygiejnisk Retningslinje om Håndhygiejne i Sundhedssektoren. Du kan også søge inspiration i det interaktive undervisningsprogram Værd at vide om Håndhygiejne til at skabe refleksion over, hvorfor man ikke altid gør, som man bør, og dermed sætte snakken i gang om, hvordan man fortsat kan give håndhygiejnen fokus – også efter covid-19.

Læs mere om formålet med dagen og se programmet her: World Hand Hygiene Day 2021

Link til Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne.
Materialet er udarbejdet for at understøtte bestræbelserne på at forebygge smitsomme sygdomme og reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner.
Link til Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne.
Materialet er udarbejdet for at understøtte bestræbelserne på at forebygge smitsomme sygdomme og reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner.