Opgørelse over blodforgiftning med MRSA i 4. kvartal 2019

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Billede af røde og hvide blodlegemer

Statens Serum Institut (SSI) har opgjort antallet af blodforgiftninger på grund af MRSA i fjerde kvartal 2019.

I fjerde kvartal af 2019 blev der konstateret 10 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. To af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var ingen dødsfald blandt tilfældene.  

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og der kan derfor forekomme justeringer.  

MRSA-tilfælde og dødsfald 1.- 4. kvartal 2019

Nye MRSA-tilfælde og -dødsfald, januar-december 2019 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 3657 1124
Blodforgiftning 46 8
Dødsfald (inden 30 dage) 8 1

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-december 2019 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t024/CC8
t030/CC8 1
t189/CC1 2
t304/CC6 1
t390/CC45
t4549/CC8
t18784/CC398 1

Læs mere

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her.

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af "Overvågning i tal, grafer og kort".

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Reference laboratoriet for Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil