Flere covid-19-data til forskning

Interessen for data om covid-19 og ikke mindst data om covid-19-vaccination har været overvældende. Sundhedsdatastyrelsens og Statens Serum Institut (SSI) har derfor indgået aftale om, at Forskerservice nu kan videregive yderligere covid-19-test- og vaccinedata til forskning.

Aftalen er udvidet med oplysninger om tests og covid-19-vaccinationer, så du fremover også kan ansøge om covid-19 data på prøvesvarsniveau, der omfatter samtlige prøvesvar per borger. Vaccinationsdata vil indeholde oplysninger om 1. og eventuel 2. vaccination, samt hvilken vaccinetype der er givet.

Hvilke nye data bliver tilgængelige?

Fra i dag er det muligt for forskere at få adgang til flere nye overvågningsdata udover testdata for den enkelte case:

  • Testdata for samtlige prøvesvar
  • Vaccinationsdata

Muligt at koble egne data med overvågningsdata

"Som forsker kan man arbejde med data på forskermaskiner hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. Begge steder giver mulighed for at koble overvågningsdata med egne datakilder og nationale registre", fortæller Vibeke Gaardsholt, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

Vigtigt at du holder dig opdateret

"Covid-19-overvågningsdata er dynamiske og næsten realtidsdata, så vi tilretter løbende algoritmerne. Det skal man som forsker være opmærksom på og tage forbehold for. Det er derfor vigtigt, at man holder sig opdateret om de løbende ændringer i data via dokumentationen på SSI’s hjemmeside", forklarer Marianne Voldstedlund, Sektionsleder i Dataintegration og Analyse i SSI.

Hvordan får du adgang til vaccinations- og testdata?

Vaccinations- og testdata er endnu ikke tilgængelige på Forskerservices elektroniske ansøgningsskema. Hvis du ønsker overvågningsdata eller vaccinationsdata, skal du derfor lade det fremgå af projekt- og udtræksbeskrivelse. De øvrige registre du ønsker at bruge, skal du vælge via ansøgningsskemaet.

Covid-19-data til forskning

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI