Nye resultater fra undersøgelse om antallet af tidligere smittede med covid-19 i Danmark

I løbet af efteråret og frem til jul fik knap 18.000 tilfældigt udvalgte borgere målt antistoffer mod covid-19-infektion. Nu er resultaterne af denne undersøgelse klar. De tyder på, at 3,9% af den danske befolkning havde været smittet sidst i november.

For at kunne følge covid-19-epidemiens udbredelse i befolkningen laves der med mellemrum en undersøgelse af, hvor mange danskere, der har antistoffer mod den nye coronavirus.

Det giver et mål for, hvilken andel af den danske befolkning, der allerede har været smittet med covid-19. Det er Folketinget, der har vedtaget, at undersøgelsen skal laves. Den udføres af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark.

Nu er resultaterne af den 3. runde af denne undersøgelse klar. De dækker månederne september, oktober og november i 2020. Resultaterne er beskrevet i denne rapport. Her følger nogle af de vigtigste budskaber:

3,9% af deltagerne havde covid-19-antistoffer

I slutningen af november havde 3,9% af deltagerne i undersøgelsen antistoffer mod ny-coronavirus i deres blodprøver. Det vil sige, at vores bedste bud på, hvor stor en del af befolkningen, der havde været smittet med covid-19 frem til begyndelsen af december er 3,9%.

Beregningen er behæftet med en usikkerhed, der går fra 3,3% til 4,6%. Det svarer til, at mellem 160.000 og 230.000 personer i Danmark i aldersgruppen fra 12 år og ældre havde været smittet med covid-19.

Undersøgelsen viser, at andelen af befolkningen, der har antistoffer, er stigende. Andelen af smittede i denne runde af undersøgelsen var næsten fordoblet siden sidste runde, der lå midt i august. Dengang havde 2,1% (med en usikkerhed fra 1,8%-2,6%) af deltagerne antistoffer.

Flere unge end ældre har haft covid-19

Undersøgelsen viser også, at der er flere unge end ældre, der har haft covid-19, og at dette især var fremtrædende i efteråret. Der var således flest, der havde antistoffer i aldersgruppen fra 12 til 29 år.

Ved indgangen til december havde omtrent 7% af de unge mellem 20 og 29 år antistoffer. Til gengæld var andelen af ældre over 65 år med antistoffer ikke steget nævneværdigt og lå lige under 2%.

Dette kan ses på figuren herunder. De blå cirkler på figuren viser, hvad beregningen viser – og de lodrette viser usikkerheden på det beregnede procenttal.

Figur 1

 

Mange smittede havde ingen symptomer

Undersøgelsen viste også, at lige mange mænd og kvinder havde været smittet. Derimod var der fortsat forskelle mellem forskellige dele af landet. Flest havde været smittet i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland.

Man kunne også se, at lidt under en tredjedel af de borgere, som havde antistoffer og havde svaret på et spørgeskema om sygdom, ikke mindedes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar. De har altså formentlig derfor havde været smittet uden at have haft symptomer.

”Vores undersøgelse tyder på, at kun knap 4% af befolkningen havde haft covid-19 omkring 1. december sidste år. Selvom tallet nok er steget i mellemtiden, kan vi regne med, at det stadig kun er en lille del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har arbejdet med undersøgelsen. Han fortsætter:

”Vi synes, at undersøgelsen giver et vigtigt supplement til de tal, vi får fra den løbende test af borgerne i Danmark, fordi vi her får et billede af alle, der har været syge – også dem, der ikke er blevet testet. Vi kan for eksempel se, at markant flere yngre end ældre mennesker har været smittet. Og også at op mod en tredjedel af dem, der har antistoffer, fortæller at de slet ikke mindes at have været syge.”

I alt 70.000 blev inviteret

Fra fredag den 18. september og frem til fredag den 11 december blev 5.000 borgere hver uge pr. brev inviteret med i undersøgelsen. Man kunne deltage ved at bestille tid og få taget en blodprøve i en af Testcenter Danmarks teststationer. Desuden blev man bedt om at svare på et spørgeskema, hvor man blandt andet blev spurgt til, om man havde haft symptomer på covid-19. Alle borgere fra 12 år og op, med bopæl i Danmark, kunne blive udvalgt. Udvælgelsen foregik tilfældigt ved brug af CPR-registret.

Blandt de inviterede, var det kun en fjerdedel, der deltog i undersøgelsen. Selv om det antages, at undersøgelsens resultater er retvisende, skal man dog være forsigtig, når man tolker dens resultater. Det skyldes ikke blot den forholdsvis lave deltagelse, men også at der stadig er flere ting, vi ikke ved om immunitet efter covid-19-infektion; herunder om alle smittede danner målbare antistoffer.

Læs mere

Læs rapporten: Resultater af 3. runde antistofundersøgelse med 70.000 inviterede deltagere, uge 38-51, 2020

Læs mere om Den Nationale Prævalensundersøgelse

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil