NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr ligger til fri download!

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er udkommet

Dette er 1. udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut. Denne NIR repræsenterer 3. generation af nationale retningslinjer på området (jf. de tidligere retningslinjer Kvalitetshåndbog for sterilcentraler (I-III), 2000 og den infektionshygiejniske standard DS 2451-13, 2011).

Forside NIR Genbehandling

NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er først og fremmest rettet mod de dele af sundheds- og plejesektoren, der udfører genbehandling af medicinsk steriliserbart udstyr og tilhørende transportudstyr, samt personalegrupper med andre opgaver i genbehandlingsenhederne. Målgruppen er primært de større genbehandlingsenheder (sterilcentralerne), men omfatter også genbehandlingsenheder tilknyttet operations- og fødeafdelinger og speciallægepraksis med et stort volumen af operative indgreb.

NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er udarbejdet på baggrund af den internationale litteratur og eksisterende nationale og internationale guidelines på det infektionshygiejniske område.

NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr ligger til fri download på https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir.

I øjeblikket fungerer en række links i NIR dokumenterne desværre ikke pga. tekniske problemer. Der arbejdes på en løsning af dette.