Influenzakurven er vendt

Antallet af covid-19-smittede fortsætter med at falde. Og efter en måned med flere og flere influenzatilfælde er influenzakurven nu også vendt. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Influenza

Det går stadig den rigtige vej med covid-19-epidemien i Danmark. Kurven over covid-19-smittede bliver ved med at falde fra uge til uge. Fra 35.377 nye påviste smittede i uge 12 til 22.856 påviste smittede i uge 13.

Det svarer til et fald på knap 36% på blot en uge og et fald på godt 55% i forhold til uge 11.

Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Læs hele tendensrapporten her.

Samtidig er incidensen faldet fra 603 smittede pr. 100.000 indbyggere i uge 12 til 390 smittede pr. 100.000 indbyggere i uge 13.

Endelig fortsætter positivprocenten også med at falde. Fra 23,7% i uge 12 til 20% i uge 13. Dermed er det nu kun hver femte PCR-test, der er positiv.

Faldet bekræftes også i målingerne af koncentrationen af SARS-CoV-2-virus i spildevandet. Her var der i uge 13 både et fald totalt set for hele landet og et fald i koncentrationen i alle fem regioner.

Færre nyindlagte og færre døde

Det faldende antal covid-19-smittede kan også ses på antallet af covid-19-nyindlagte, som faldt fra 1.172 i uge 12 til 961 i uge 13. Det svarer til et fald på godt 18%.

Faldet er sket i alle aldersgrupper på nær de +90-årige. Lige som i uge 12 er det de 70-79-årige, der udgør den største gruppe blandt de nyindlagte, fulgt af de 80-89-årige.

Samtidig fortsætter faldet i antallet af covid-19-relaterede dødsfald. Her er antallet faldet fra 199 i uge 12 til 126 i uge 13. Et fald på næsten 37% i løbet af en uge.

Også blandt plejehjemsbeboere er både antallet af bekræftede covid-19-smittede og covid-19-relaterede dødsfald faldet endnu en uge. Fra 668 smittede og 65 døde i uge 12 til 483 smittede og 50 døde i uge 13.

Influenzakurven falder

Efter en række uger, hvor antallet af influenzatilfælde er vokset eksplosivt og nærmest er blevet fordoblet fra uge til uge, ser kurven nu ud til at være vendt.

Allerede i uge 12 begyndte kurven at bøje. Antallet af nye, påviste influenzatilfælde voksede således kun knap 22% mod 111% i uge 11. Og i uge 13 faldt antallet fra 3.293 nye, påviste tilfælde til 2.559 tilfælde. Et fald på godt 22%.

Samtidig er influenza-incidensen faldet fra 56,1 tilfælde pr. 100.000 indbyggere til 43,6 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Endelig er antallet af nyindlagte på grund af influenza også faldet fra 626 indlagte i uge 12 til 446 indlagte i uge 13.

”Den seneste halvanden måned har vi oplevet en opblussen af influenza, som er kommet sent i influenzasæsonen. Mange har været smittet, og antallet af påviste tilfælde har ligget på et højere niveau end de foregående sæsoner. Selv om det endnu er for tidligt at sige noget helt sikkert, ser det imidlertid ud til, at kurven nu er vendt, og at influenzaepidemien er på vej nedad igen. Men mønsteret for influenza har været atypisk i denne sæson, og tallene skal derfor tolkes med forbehold”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Læs mere

Læs hele tendensrapporten her.

Læs mere om influenza (sygdomsbeskrivelse), Influenza-Nyt (nyhedsbrev) og Influenza-ugens opgørelse (konkrete tal).

Forbehold ved sammenligning af tal

Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsen torsdag i uge 10 har ændret deres testanbefalinger, og at test nu alene anbefales til sårbare i risiko for alvorligt sygdomsforløb samt hos personer, hvor det er klinisk relevant efter en lægefaglig vurdering.

Datagrundlaget for tendensrapporten forventes derfor at ændre sig i takt med, at de nye anbefalinger bliver implementeret.

Generelt må det forventes, at en væsentlig mindre andel af smittetilfælde end tidligere registreres, og at datagrundlaget fremover primært afspejler smitten i gruppen af sårbare og blandt indlagte patienter på hospitalerne.

Der skal derfor tages forbehold ved sammenligning i forhold til data før uge 10.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI