Forekomsten af tuberkulose faldt i 2016

Faldet sås både blandt danskere og indvandrere, men næsten halvdelen af alle tuberkulosetilfælde var formodet smittet i Danmark.

Der blev anmeldt 331 tilfælde af tuberkulose (TB) i 2016, 81 blandt personer af dansk herkomst og 250 blandt personer af anden herkomst (indvandrere eller efterkommere heraf). Den samlede incidens var 5,7 pr. 100.000; 1,6 pr. 100.000 blandt personer af dansk herkomst og 35,5 pr. 100.000 blandt personer af anden herkomst.

Udviklingen i antal anmeldte TB-tilfælde i perioden 1991-2017, fordelt på personer af dansk og anden herkomst og den samlede incidens pr. 100.000, kan ses på figuren.

Udviklingen i antal anmeldte TB-tilfælde i perioden 1991-2017

Den højeste incidens (11,8 tilfælde pr. 100.000) var som tidligere i København by, svarende til 27 % af alle påviste tuberkulosetilfælde.
Desuden havde landsdelen Nordjylland en incidens over landsgennemsnittet (7,2 pr. 100.000), mens den laveste incidens var i Østsjælland (2,9 pr. 100.000).

Grønlændere i Danmark udgør antalsmæssigt fortsat den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden etnisk herkomst end dansk, mens de højeste forekomster (incidenser) af TB ses blandt personer fra Eritrea, Grønland, Somalia, Filippinerne og Pakistan.

På trods af, at antallet af tuberkulosetilfælde i Danmark efter en stigning i 2015 igen faldt i 2016 (og sandsynligvis falder yderligere i 2017, se figur), er der flere forhold, som truer WHO’s langtidsmål om at eliminere TB senest i 2050.

I et land i præeliminationsfasen af TB er forholdet mellem børne-TB og voksen-TB en markør for smittespredningen, da børn altid vil være smittet for nyligt. Antal tilfælde af TB hos børn ser ud til at være stagneret, og det er bekymrende, at næsten alle børn med TB født i Danmark vurderes at være smittet i Danmark.

Antallet af TB-tilfælde blandt personer af anden etnisk herkomst end dansk har ikke været faldende siden begyndelsen af 2000-tallet. Det er fortsat vigtigt at sikre en effektiv screening for aktiv TB af flygtninge, migranter og familiesammenførte fra områder med en høj forekomst af TB. Derudover bør man overveje at screene især yngre personer med anden etnisk herkomst for såkaldt latent infektion med TB, da en forebyggende behandling i mange tilfælde vil kunne forhindre senere udbrud af aktiv TB.

Læs mere i EPI-NYT 3/18